Nieuw zakkaartje: Genetisch onderzoek bij een verstandelijke beperking

Overzicht nieuws

Er is weer een nieuw zakkaartje gepubliceerd. Ditmaal betreffende genetisch onderzoek bij een verstandelijke beperking. Het kaartje is ontwikkeld door David Vroege en Cecile van der Laan - Aartsen (beide AIOS Arts VG) en dient als hulpmiddel bij het uitvoeren van genetisch onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking voor het opsporen van een mogelijke genetische oorzaak van de verstandelijke beperking. Het is ontwikkeld voor artsen VG en andere artsen die werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg, maar kan ook gebruikt worden door andere disciplines en specialismen zoals de kindergeneeskunde. Daarnaast kan dit zakkaartje dienen om zelf genetisch onderzoek te overwegen en/of in te zetten, maar ook voor gericht overleg met de klinische genetica. Het geeft handvatten voor een redelijk uitgebreid genetisch consult, lees het als een suggestie. Bij een uitgebreide voorbereiding kan het consult bij de klinisch geneticus vlotter verlopen.

Benieuwd geworden naar het werk van een arts verstandelijk gehandicapten? Hoe ziet een dag eruit in de zorg voor deze unieke doelgroep? Ga dan naar Loop mee met een arts VG - NVAVG en loop eens een dagje mee!

Bekijk hier het zakkaartje