Rectificatie: Klinisch Redeneren

Overzicht nieuws

Helaas is tijdens het opmaken van het zakkaartje "Klinisch Redeneren" een fout gemaakt. Het betreft de Temperatuur bij de EWS score. Deze scores zijn onbedoeld naar rechts verschoven. De gehele rij dient één score naar links op te schuiven (zie afbeelding). De juiste score is dan als volgt:

<35.1 = 2
35.1-36.5 = 1
36.6-37.5 = 0
>37.5 = 1

Uiteraard betreuren we het enorm dat deze fout tijdelijk zowel online als op de gedrukte kaarten heeft gestaan. Diegene die het zakkaartje in onze shop hebben besteld kunnen ons contacten voor een nieuw exemplaar. De geregistreerde leden die het zakkaartje hebben gedownload raden we aan de laatste (verbeterde) versie te downloaden. Nogmaals onze excuses, maar helaas blijkt dat (menselijke) fouten niet altijd te voorkomen zijn.