Webapp zakkaartjes

Disclaimer

Terug

Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de inhoud van onze medische zakkaartjes applicatie, kunnen eventuele fouten helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze webapplicatie (en de inhoud daarvan) geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen, die gebaseerd zijn op informatie zoals vermeld in de webapplicatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om de webapplicatie te kunnen raadplegen.

De in deze webapplicatie genoemde informatie is geen vervanging van een advies, diagnose of behandeling door een arts. Dit betekent dat gebruikers van deze webapplicatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten aan de inhoud van deze webapplicatie voor de eigen medische situatie of die van anderen. De informatie in deze webapplicatie is slechts bedoeld als ondersteuning. De gebruiker wordt geadviseerd medische vragen of symptomen tijdig te bespreken met zijn/haar behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Het gebruik van deze webapplicatie voor medisch advies zonder een gekwalificeerde medische hulpverlener te raadplegen, geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

Deze applicatie en de informatie daarin zijn beschermd door auteursrecht.

Esculaap © 2024