Revalidatiecentrum De Hoogstraat


Kwaliteit wordt in De Hoogstraat omschreven als het voldoen aan of overtreffen van de verwachtingen van de cliënt. Deze definitie plaatst de cliënten - de revalidant en zijn of haar naasten - terecht in het centrum van onze aandacht. De cliënt verwacht immers in eerste instantie dat zijn of haar eigen persoonlijke situatie het uitgangspunt is van al ons handelen.

We handelen vanuit onze kernwaarden van eigen regie: gastvrij zijn, luisteren en aansluiten. Het bieden van verantwoorde zorg is niet alleen het voldoen aan of overtreffen van de verwachtingen van de cliënt, maar ook het bieden van doelgerichte, doelmatige en deskundige zorg.

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de individuele behandeling ligt bij de revalidatiearts. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit in zijn algemeenheid ligt in de lijn, bij het duaal management van teammanager en revalidatiearts.


Actuele vacatures

13-09 | Arts in opleiding tot revalidatiearts (AIOS)
Utrecht   AIOS   ANIOS / basisarts   revalidatiegeneeskunde  

Eerder geplaatste vacatures

 Arts in opleiding tot revalidatiearts (AIOS)
 Algemeen arts kliniek
 ARTS in opleiding tot revalidatiearts (AIOS)
 ARTS in opleiding tot revalidatiearts (AIOS)
 Waarnemend revalidatiearts
 Algemeen arts kliniek
 Kinder(revalidatie)arts
 Arts in opleiding tot revalidatiearts (AIOS)
 Arts in opleiding tot revalidatiearts (AIOS)
 Algemeen arts kliniek
 Algemeen arts
 Algemeen arts kliniek