UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Visie en missie
Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.

Werken bij UWV
Dat betekent een bijdrage leveren aan het perspectief van onze klanten. Vanuit je eigen vakgebied en functieniveau. Kijk onder vacatures of er een leuke baan voor je bijstaat of lees op de site hoe onze medewerkers onze belofte in de praktijk brengen.

Perspectief voor jezelf
Het maatschappelijke speelveld, de breedte van onze dienstverlening en de politieke context zorgen voor een veelzijdige werkomgeving met aandacht voor jezelf, in je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Perspectief voor onze klanten
UWV is een organisatie met een maatschappelijke taak die streeft naar snel en goed geholpen klanten. Betrokken medewerkers in het hele land zetten zich dagelijks in op hun eigen werkterrein. Actief en vol overtuiging om klanten de beste dienstverlening te bieden.

Perspectief voor de samenleving
Wij streven er als organisatie naar dat ons handelen een positieve impact heeft op zowel mens, milieu als samenleving en stimuleren een duurzame bijdrage van onze medewerkers, klanten en partners. Binnen en buiten onze wettelijke taakstelling.

Perspectief voor UWV
Als uitvoeringsinstelling, met het ministerie als opdrachtgever, liggen er veel uitdagingen op ons bord. Uiteraard voeren we onze wettelijke taken uit. We besparen op onze uitgaven bezuinigingsprogramma, werken aan ingrijpende vernieuwing van onze dienstverlening en we bereiden de uitvoering voor van nieuwe en vernieuwde wetten.

Actuele vacatures

Momenteel heeft UWV geen vacatures.

Eerder geplaatste vacatures

 Arts (basisarts) - Goes
 Arts (basisarts) - Leeuwarden
 Arts (basisarts) - Zwolle
 Arts (basisarts) - 's-Hertogenbosch / Den Bosch

Directe werkgever

werkgever
UWV

La Guardiaweg 36-162
1043 DG Amsterdam


info@uwv.nl
www.uwv.nl