Promovendus | ‘High en Intensive Care (HIC) in de psychiatrie’

Wat ga je doen
Projectkader
De afgelopen jaren gaat er in de geestelijke gezondheidszorg veel aandacht uit naar verbeteren van de kwaliteit van zorg en het voorkomen van dwang. In dit kader is acht jaar geleden het HIC model ontwikkeld. Het HIC model vormt een visie op de zorg voor de acute, kortdurende klinische psychiatrie. Dit model wordt of is geïmplementeerd binnen alle ggz-instellingen in Nederland. HIC is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Centraal staat daar in het terugdringen van dwang en drang met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de cliënt.

De afgelopen vier jaar heeft onderzoek plaatsgevonden naar o.a. de validiteit en betrouwbaarheid van de HIC- monitor en de effecten van HIC op zowel vrijheidsbeperkende interventies als de ervaren kwaliteit van zorg. Onderzoek naar de successen en knelpunten bij de implementatie van HIC wijst uit dat borging van HIC om continue aandacht vraagt. Belangrijkste knelpunten in de implementatie van het HIC model zijn volgens professionals voornamelijk de toenemende complexiteit en agressie en de personele schaarste. Bovendien vraagt de samenwerking met de ambulante zorg (FACT/ IHT) en het tijdig en preventief opschalen van zorg aandacht. Voor meer informatie over het HIC model en het lopende project verwijzen wij naar de website.

Werkzaamheden
Met dit vierjarige promotieonderzoek willen we aan de hand van audits, interviews en focusgroepen met verschillende stakeholders zicht krijgen op hoe de implementatie en borging van HIC verder verloopt. Bovendien kan er meer inzicht komen in de complexe situaties op de HIC en hoe hiermee om te gaan. Best practices en nieuwe ontwikkelingen zullen in kaart gebracht worden. Specifieke aandacht willen we in dit onderzoek besteden aan de drijfveren van professionals om op een HIC te werken en aan de gevolgen van de invoering van de nieuwe Wet Verplichte GGZ op de zorg op de HIC. Tot slot willen we in dit onderzoek aandacht besteden aan de effecten van HIC op o.a. de reductie van dwang en de (ervaren) veiligheid op de HIC. Data uit dit onderzoek zullen worden geanalyseerd en beschreven in wetenschappelijke artikelen wat na 4 jaar moet resulteren in een proefschrift. Als promovendus combineer je het uitvoeren van onderzoek deels met onderwijstaken. De verdeling hiertussen is ongeveer 80-20%.

Wat we van je verwachten
In dit onderzoek zul je veel in contact staan met verschillende ggz- instellingen, zorgproffesionals en overige stakeholders binnen het project. Wij vinden het dan ook belangrijk dat je als promovendus beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden, waarmee jij instaat bent een groot netwerk te onderhouden en makkelijk op verschillende niveaus’s communiceert. Ook organisatorische vaardigheden waarmee jij in staat bent de voortgang van het onderzoek te waarborgen en afspraken naar betrokken partijen na te komen, zijn als promovendus onmisbaar.

Daarnaast beschik je over de volgende kwaliteiten en vereisten:

  • Een master in een relevant vakgebied, bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen, psychologie of geneeskunde; ook verpleegkundig specialisten GGZ die ambitie hebben fulltime onderzoek te doen worden aangemoedigd te solliciteren.
  • Affiniteit met psychiatrie;
  • Ervaring met zowel kwantitatief- als kwalitatief onderzoek;
  • Interesse in het geven van onderwijs aan studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen;
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Waar ga je werken
Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen de onderzoeksgroep ethiek en psychiatrie van afdeling Metamedica van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Deze onderzoeksgroep bestaat uit drie promovendi, een onderzoeksassistent en twee senior onderzoekers. Het onderzoek binnen deze groep richt zich voornamelijk op het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de acute-, langdurige- en forenische psychiatrie. Binnen de onderzoeksgroep werken we nauw met elkaar samen en zijn we goed op de hoogte van elkaars werk. Binnen dit onderzoek werk je samen met de 24 deelnemende ggz-instellingen en breng je ook regelmatig een bezoek aan deze instellingen.

Werken in Amsterdam UMC betekent werken in een inspirerende en professionele omgeving waar het ontwikkelen van talenten en vaardigheden sterk wordt aangemoedigd. Wij bieden jou dan ook veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, verdieping en verbreding, aanvullende cursussen en een plaats om te groeien.

Wat we je bieden
Salarisschaal OIO: 2422 tot 3103 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring).

  • Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Wil jij weten wat je gaat verdienen?Bereken dan hier jouw netto salaris (onder voorbehoud).
  • Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van onze online leeromgeving GoodHabitz.
  • Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. VUmc draagt 70% van deze premie bij.
  • Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten en bieden daarnaast een fietsregeling.
  • In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 jaar (totale duur project 4 jaar).
Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website.

Een screening kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is voor iedere nieuwe medewerker verplicht. De aanvraag voor een VOG wordt opgestart vanuit VUmc zodra de nieuwe medewerker is aangesteld.
Klik hier voor meer informatie over de screeningsprocedure en of deze op jou van toepassing is.

Bijzonderheden
De gewenste startdatum van deze positie is bespreekbaar, maar bij voorkeur op korte termijn. De eerste gespreksronde vindt naar alle waarschijnlijkheid plaats op 2 of 3 maart. Wij vragen vriendelijk hier alvast rekening mee te houden in de agenda.

Laten we kennismaken
Bel ons gerust!
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met dr. Yolande Voskes, via 020-444 8266 (secr.).
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Brend de Jong, corporate recruiter, via 020-444 5635.

Je kunt uiterlijk tot en met 16 februari 2020 solliciteren via de button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Directe werkgever

Is dit een job voor jou?

Kijk dan verder op de website van de werkgever
Externe vacaturepagina