Psychiater Complexe Problematiek

terug naar vacaturebank
Voor een GGZ-instelling in Zuid Holland zijn wij op zoek naar een psychiater die zich bezig wil gaan houden met complexe problematiek.

In multidisciplinair verband werkt u samen met collega's met een diverse groep patiënten met complexe problematiek. U werkt onder andere aan het op elkaar afstemmen van standaarden en werkwijzen.

U bent hoofdbehandelaar en hebt de volgende taken:

 • Behandelen van patiënten met bipolaire stoornissen, depressies en/of somatomorfe stoornissen alsmede de bijbehorende diagnostische en indicerende activiteiten;
 • Regisseren van behandelingen en het betrokken zijn bij behandelingen door collega's;
 • Superviseren van collega's in opleiding;
 • Bijdragen leveren aan het behandelbeleid en teamontwikkelingen;
 • Vervullen van diensten buiten kantoortijden.
Functie eisen
De geschikte kandidaat voor deze vacature beschikt over

 • Een afgeronde opleiding tot psychiater en is ingeschreven als arts/psychiater in respectievelijk het BIG- en het MRSC register;
 • Bij voorkeur gerichte ervaring met patiënten met patiënten met complexe problematiek;
 • Een flexibele instelling, daadkracht en gerichtheid op het verbeteren van de zorg;
 • Vermogen tot samenwerking in multidisciplinair verband, de zorginhoud te vernieuwen en collega's hierbij te inspireren; 
 • Ervaring, interesse in en enthousiasme voor de methodiek van herstelondersteunend behandelen;
 • Goede kennis van recente ontwikkelingen op het vakgebied.
Bedrijfsprofiel
De opdrachtgever is een vooruitstrevende GGZ instelling met meerdere zorglijnen. Kernwoorden zijn: regionale functie, korte lijnen, volop ruimte voor ontwikkeling. Het therapeutisch milieu is ingericht volgens de herstelvisie. Landelijke speerpunten die betrekking hebben op dwang en drang zijn ook de speerpunten van onze client.

De bestaande cultuur van behandelen in de geestelijke gezondheidszorg is klaar voor herziening. Steeds meer komt het inzicht dat GGZ-professionals die zich aanspreekbaar en toerekenbaar opstellen tegenover patiënten ook betere resultaten boeken.

Bedrijfscultuur
Mede door de verbinding met academische centra in de regio is er een sterk opleidingsklimaat en een cultuur gericht op verbetering en vernieuwing. Deze vernieuwing wordt deels ook ingegeven door veranderende organisatiesstructuren.

Het heeft tot gevolg gehad dat er een IHT team is gestart, dat de High & Intensive Care is heringericht, alsmede de polikliniek. Al deze veranderigen dragen ertoe bij dat de organisatie van onze relatie klaar is voor de toekomst.


Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een vast dienstverband. U krijgt een contract volgens de CAO GGZ in de salarisschaal van medisch specialisten. Er zijn volop bij- en nascholingsmogelijkheden.

Is dit een job voor jou?

Kijk dan verder op de website van de werkgever
Externe vacaturepagina

Intermediair

Vakgebied

Regio