Arts Forensische Zorg

terug naar vacaturebank
Op zoek naar een arts die gaat werken met de forensische doelgroep. Bij voorkeur komt deze arts in loondienst, maar een freelance opdracht is ook mogelijk.

Uw taken als arts:

  • Triage, diagnostiek, opstellen en uitvoeren van behandelplannen onder supervisie van de psychiater;
  • Deelname aan multidisciplinair overleg;
  • Advisering van het team;
  • Deskundigheidsbevordering en begeleidings -en scholingstaken van medewerkers. 
  • Het incidenteel begeleiden van co-assistenten;
  • Het klinische lessen geven aan (leerling) verpleegkundigen binnen de instelling.
Er is een multidisciplinair samengesteld team, waarin diverse functies (psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, spv) vertegenwoordigd zijn.

Functie eisen
De Arts Forensische Zorg :

  • Is BIG-geregistreerd als geneeskundige;
  • Heeft een pro-actieve houding, houdt het welzijn van cliënten goed in de gaten en onderneemt zo nodig actie.
Bedrijfsprofiel
Centrum voor behandeling van forensisch psychiatrische patiënten. De organisatie is dynamisch en inspirerend. De voornaamste doelstellingen zijn resocialisatie en het voorkomen van recidive

Bedrijfscultuur
Onze opdrachtgever is onderdeel van een gevestigde partij in de geestelijke gezondheidszorg, stabiel en financieel gezond en alom gerespecteerd. Er is veel onderling contact, korte lijnen.

Arbeidsvoorwaarden
Het bruto maandsalaris conform CAO GGZ, FWG 65.  Functie voor 36 uur per week, eventueel 16-24 uur per week.   

Is dit een job voor jou?

Kijk dan verder op de website van de werkgever
Externe vacaturepagina

Intermediair