Arts-assistent in opleiding tot Gynaecoloog

terug naar vacaturebank
Wat ga je doen?
Het cluster zet zich in om jou een veilige en diverse leeromgeving te geven, waarin alle ruimte bestaat je, door algemene en specifieke taken binnen zorg, onderwijs, wetenschap en management, niet alleen in de breedte maar ook diepte te kunnen ontwikkelen. In samenspraak met de clusterpartners zal na een eerste niet-academisch jaar, twee academische jaren volgen, waarna de opleiding het vierde jaar wederom in een niet-academisch centrum zal zijn. De laatste twee jaar worden benut voor verdieping en differentiatie in het eigen cluster.

Wat vragen wij van jou?
Je bent in het bezit van een in Nederland erkend basisartsdiploma en je beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden. Je kunt ook ’s nachts direct adequaat handelen en je bent bestand tegen het werken op onregelmatige tijden. Je bent collegiaal, ambitieus en hebt wetenschappelijke belangstelling. Je bent een gedreven basisarts, die de unieke patiënt centraal stelt, in staat is te participeren in een netwerk van zorgprofessionals, oog heeft voor gezondheid en gedrag en vooropgaat in vernieuwing.

De opleidingsplaatsen in de cluster OOR-ZON staan open voor iedereen met belangstelling voor het vak Obstetrie en Gynaecologie. Geschikte kandidaten zijn bij voorkeur enige tijd – minimaal een half jaar, met goed resultaat – werkzaam geweest als ANIOS en hebben aantoonbare wetenschappelijke belangstelling. Heb je eerder een open sollicitatiebrief naar een van de clusterpartners gezonden dan kun je nu opnieuw je belangstelling kenbaar maken. Alle brieven worden beoordeeld door een leescommissie die een voorselectie maakt van kandidaten voor de sollicitatiegesprekken. De sollicitatiegesprekken worden gehouden met diverse commissies, bestaande uit een gebalanceerde mix van academische en perifere opleiders, gynaecologen en assistenten in opleiding van het cluster. De sollicitatiegesprekken met de drie commissies bestaan uit gestructureerde gesprekken waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de diverse competenties in het huidige en toekomstige opleidingsplan. Je krijgt tijdig de namen door van de leden van de sollicitatiecommissie.

Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet je werkomgeving er uit?
Cluster OORZON Obstetrie en Gynaecologie bestaat uit 4 ziekenhuizen: het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, het Zuyderland Medisch Centrum, het Maxima Medisch Centrum en het VieCuri Medisch Centrum Noord Limburg. De 4 ziekenhuizen hebben een zeer nauwe regionale samenwerking, niet alleen de staf maar ook de AIOS, en bieden hierdoor een opleiding tot gynaecoloog die veelzijdig is, met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Voor 2025 bestaat de mogelijkheid 4 arts-assistenten in opleiding aan te stellen.

Arbeidsovereenkomst
Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding conform artikel 2.4.4 Cao umc.

Er wordt verwacht dat je onregelmatigheidsdiensten verricht tijdens avond-, nacht- en weekenduren en feestdagen.

Wat bieden wij?
De aanstelling geschiedt bij de organisatie waar je wordt geplaatst, te weten een van de drie perifere clusterpartners. De arbeidsvoorwaarden van de daar geldende CAO zijn op jou van toepassing. Het cluster zet zich in om je een veilige en diverse leeromgeving te geven, waarin alle ruimte bestaat je, door de algemene en specifieke taken binnen zorg, onderwijs, wetenschap en management, niet alleen in de breedte maar ook in de diepte te kunnen ontwikkelen.

Salaris
Tijdens de sollicitatieprocedure zal je een passend salarisaanbod worden gedaan binnen de organisatie waar je wordt geplaatst.

Heb je nog vragen?
Voor nadere inlichtingen omtrent de functie-inhoud kun je contact opnemen met mw. dr. B. Slangen, universitaire opleider, afdeling Obstetrie en Gynaecologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, telefoon: 043-3874882.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 17 september in het MUMC te Maastricht. Je krijgt voor 2 september a.s. bericht of je geselecteerd bent voor deze gesprekken.

Jouw digitale sollicitatie met up-to-date CV en het ingevulde sollicitatieformulier, dat je kunt vinden op de website van de NVOG, dient voor 1 augustus 2024 in ons bezit te zijn.
Je sollicitatie stuur je per mail aan: secretariaathoofdopleider.obgyn@mumc.nl

Is dit een job voor jou?

Kijk dan verder op de website van de werkgever
Externe vacaturepagina

Directe werkgever