Hoogleraar otologie


De functie
Van de nieuwe hoogleraar zal het volgende verwacht worden:

Patiëntenzorg

 • Implementeren en uitvoeren van academische otologische zorg met state-of-the-art behandelingen voor patiënten met slechthorendheid en ooraandoeningen.
 • Coördineren van topreferente zorg voor de patiënten met oor- en gehoorproblemen, waarbij de hoogleraar de spil is tussen de otologie, de universitaire audiologie, het otologisch onderzoek en de aanpalende specialismen.
 • Ontwikkelen, implementeren en optimalizeren zorgpaden otologische zorg.
Onderzoek
Het onderzoek vindt plaats binnen de onderzoeksgroep Ear & Hearing en valt onder Quality of Care van het onderzoeksinstituut Amsterdam Public Health.

 • Ontwikkelen van de onderzoekslijn otologie, in het bijzonder het bevorderen van de kwaliteit van oor en gehoor zorg.
 • Samenwerken met onderzoekslijn Auditief Functioneren en Participatie en de nog aan te trekken leerstoelhouder Audiologie.
 • Verbindend werken in de samenwerking Amsterdam UMC.
 • Ontwikkelen van de mogelijkheden die schaalvergroting in de alliantie biedt, nationaal en internationaal.
 • Onderhouden en uitbouwen netwerkrelaties.
Onderwijs

 • Bijdrage leveren in onderwijs in de otologie aan de bachelor en masteropleidingen.
 • Bijdrage leveren aan de scholing van arts-assistenten en specialisten, samen met de diverse andere (deel)specialismen.
 • Bijdragen aan kennisvermeerdering bij zorgprofessionals in de regio.
 • Bijdragen aan veranderingen in het ondewijs in het kader van de fusie Amsterdam UMC.
Opleiding

 • Een substantiële rol vervullen in de opleiding tot KNO-arts.
 • Bijdrage leveren aan ontwikkelen, implementeren en vernieuwen van de opleiding.
Wij vragen
Van de nieuwe hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij:

 • een in het medisch specialistenregister ingeschreven erkend en gepromoveerd specialist is met minstens vijf jaar klinische ervaring, deskundig en bekwaam is op het gebied van de otologie en grote interesse heeft in en kennis van de moderne ontwikkelingen binnen de otologische en audiologische zorg;
 • een gedegen onderzoekslijn opbouwt, met nationale en internationale bekendheid, samenwerkt met de bestaande onderzoeksgroepen en samenwerking met andere vakgebieden entameert, klinisch en preklinisch;
 • verantwoordelijkheid neemt voor otologische zorg en deze zorg verder versterkt, ook in samenwerking met de ketenpartners;
 • affiniteit heeft met opleiding en onderwijs en in staat is mede vorm te geven aan de organisatie en de inhoud van onderwijs in otologische zorg aan medisch studenten, arts-assistenten, medisch specialisten alsook verpleegkundigen en paramedici;
 • de visie, missie en kernwaarden van Amsterdam UMC onderschrijft;
 • aantoonbaar affiniteit heeft met otologische zorg, onder meer blijkend uit (inter)nationale bekendheid op dit vakgebied;
 • aantoonbaar affiniteit heeft met de opleiding tot KNO-arts;
 • een erkend onderzoeker is, blijkend uit een substantiële publicatielijst en fungeren als projectleider van multicenter of high-impact studie;
 • zowel klinische als translationele onderzoeksinteresse heeft en daarin promovendi begeleid heeft;
 • bewezen subsidiewerfkracht heeft;
 • beschikt over uitstekende leidinggevende en managementkwaliteiten;
 • verbindend leiderschap toont.
De afdeling
De afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde/Hoofd-halschirurgie (KNO-heelkunde) van Amsterdam UMC, houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van patiënten met benigne en maligne aandoeningen van de bovenste lucht- en voedselweg, het oor en gehoor, evenals het onderwijs, de opleiding en het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. De complexe anatomie en belangrijke functies vereisen speciale kennis en vaardigheden. KNO-heelkunde in Amsterdam UMC kent de volgende aandachtsgebieden: hoofd-halschirurgie waaronder met name oncologie en laryngologie daarnaast (neuro)otologie en rhinologie. Daarnaast pediatrische KNO-heelkunde,schedelbasischirurgie, slikstoornissen, allergie en vestibulologie. De fysische, psychosociale en taalaspecten van gehoor en gehoorstoornissen zijn de speerpunten van het vakgebied audiologie, waarbij de zorg voor het jonge slechthoredne kind sterk ontwikkeld is.
De afdeling KNO-heelkunde richt zich naast de algemene KNO-heelkunde in het bijzonder op drie patiënt-researchgroepen: de hoofd-halsoncologie, waaraan het tumorbiologisch lab is gekoppeld, de oto-audiologie, waar het audiologische centrum deel van uitmaakt en de rhinologie. In deze aandachtsgebieden wordt fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek gedaan en is ook psychosociaal onderzoek en onderzoek naar kwaliteit van leven een belangrijk aandachtspunt.
De afdeling zoekt een hoogleraar otologie die leiding zal geven aan de (neuro-)otologische zorg en onderzoek in samenspraak met de leiding binnen de afdeling.De (neuro-)otologie binnen AmsterdamUMC heeft een grote en actieve cochleaire implantatie taak en beoefent verder de otologie in de ruimste zin.

Wij bieden
Salarisschaal H/MS: 10088 tot 12560 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring).

 • Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Wil jij weten wat je gaat verdienen?Bereken dan hier jouw netto salaris (onder voorbehoud).
 • Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. VUmc draagt 2/3e deel van deze premie bij.
 • Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten.
 • In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband.
Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website.

Een screening kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is voor iedere nieuwe medewerker verplicht. De aanvraag voor een VOG wordt opgestart vanuit VUmc zodra de nieuwe medewerker is aangesteld.
Klik hier voor meer informatie over de screeningsprocedure en of deze op jou van toepassing is.
Ben je werkzaam in een zorggerelateerde functie, dan is een aanstellingskeuring onderdeel van jouw selectieprocedure.

Interesse
Bel ons gerust!
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Prof. dr. C.R. Leemans, Afdelingshoofd KNO-heelkunde/hoofd-halschirurgie, via 020-4443690.
U kunt contact nemen met Faisca Stuiver, corporate recruiter, via telefoonnummer 020-4445635 voor meer informatie over de sollicitatieprocedure.

U kunt uiterlijk tot en met 17 oktober 2019 solliciteren via de button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit een job voor jou?

Kijk dan verder op de website van de werkgever

Externe vacaturepagina