Promovendus ?Doelmatige zorg van beenprothesen'


Werkomgeving
Voor dit project zoeken we een promovendus die de effectiviteit en kosten-effectiviteit van beenprothesen gaat onderzoeken. De onderzoeksgegevens worden in dit project ook meteen geïmplementeerd om de zorg voor mensen met een beenprothese te verbeteren. Dit doen we door een online Keuzehulp te ontwikkelen en te implementeren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 5 revalidatie-instellingen in Nederland.

Het project bestaat uit drie delen:
1. Een juiste keuze van de componenten van de prothese is van groot belang voor de best mogelijke uitkomst van het revalidatieproces. Een belangrijke innovatie voor patiënten met een beenamputatie door of boven de knie is de ontwikkeling van auto-adaptieve knie-units (AAK?s). De kosten van de zorg rondom beenprothesen zijn het afgelopen decennium fors gestegen. Of deze stijging in kosten samenhangt met het vaker voorschrijven van een (duurdere) AAK en of deze kostenstijging ook leidt tot een verhoging in effectiviteit, is tot nu toe niet onderzocht. In deze studie vergelijken we de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van een AAK met die van een conventionele mechanische protheseknie.
2. Daarnaast bepalen we de (kosten)effectiviteit van de integrale zorg rond beenprothesen door de mate van gepast gebruik van het hulpmiddel beenprothese in relatie tot de kosten van integrale zorg te onderzoeken. Gepast gebruik is het doelmatig inzetten van de juiste beenprothese, afgestemd op de reële behoefte van de gebruiker.
3. Om de opgedane kennis in de klinische praktijk te implementeren, ontwikkelen we een online Keuzehulp voor gebruikers van beenprotheses en een landelijke database voor zorgverleners om zo de behoefte en mogelijkheden van de gebruiker optimaal af te stemmen op de kenmerken van de prothese.

Je wordt aangesteld als promovendus bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMCG. De promovendus maakt deel van een enthousiaste, multidisciplinaire onderzoeksgroep die zich bezig houdt met extremiteiten (wij zijn wetenschappelijk het beste adres t.a.v. onderzoek met mensen met een beenamputatie in de wereld), pijn en beperkingen (EXPAND). Naast onderzoek is de afdeling actief betrokken bij maatschappelijke initiatieven / publieksvoorlichting. Er is bovendien veel wisselwerking tussen de afdeling Revalidatiegeneeskunde in Groningen en diverse revalidatie-afdelingen in het land. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Orthopedisch instrumentmakerijen en de afdeling Epidemiologie/Health Technology Assessment van het UMCG. Je sluit je aan bij de Research School Share ? waarbinnen een PhD-trainingsprogramma gevolgd wordt ? en valt onder de Graduate School Medical Sciences van het UMCG. Het promotietraject volgt het Promotiereglement van de Rijksuniversiteit Groningen.

Functiebeschrijving
Als promovendus ben je verantwoordelijk voor:
 • het uitwerken en uitvoeren van het project (incl. METC aanvraag) volgens de projectaanvraag
 • samenwerking tussen alle belanghebbenden, in het bijzonder de gebruikers van beenprothesen en de zorgprofessionals in de deelnemende revalidatie-instellingen
 • het databeheer, de dataverwerking en de (statistische) analyse
 • het schrijven van wetenschappelijke publicaties op basis van de verkregen uitkomsten
 • het schrijven van een proefschrift met de genoemde publicaties als onderdeel, leidend tot een succesvolle promotie in ruim 3,5 jaar
 • het presenteren van de verkregen uitkomsten tijdens (inter)nationale bijeenkomsten, inclusief publiekslezingen voor het brede publiek
 • het organiseren van een symposium over de studieresultaten
Wat vragen wij
 • Een afgeronde masteropleiding in een relevante richting, zoals gezondheidswetenschappen, bewegingswetenschappen, geneeskunde
 • Affiniteit met mensen met een beenamputatie
 • Ervaring met multidisciplinair samenwerken
 • Kennis van statistische analyse en statistische software
 • Ervaring of affiniteit met doelmatigheidsonderzoek
 • Kennis van kwalitatieve analyses en liefst bekwaam in gebruik software pakket voor kwalitatieve analyses (bijv. Atlas.Ti)
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels
 • Ervaring met schrijven van wetenschappelijke teksten in de Engelse taal
Competenties
 • Analytisch denkvermogen
 • Goed kunnen plannen en organiseren
 • Goed kunnen samenwerken
 • Proactieve en pragmatische werkhouding
 • Oplossingsgericht
 • Besluitvaardigheid
 • Systematisch en accuraat werken, goed in datamanagement
Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij
De datum van indiensttreding is 1 december 2019. Het betreft 80% dienstverband voor de tijdelijke duur van het promotietraject (43 maanden) met een tussentijdse evaluatie (go/no go) na 12 maanden.
Je salaris bedraagt maximaal € 3.103,- bruto per maand (promovendus schaal) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Informatie omtrent deze functie kun je inwinnen bij:
Mw. dr. A.H. Vrieling, revalidatiearts, afdeling Revalidatiegeneeskunde UMCG, telefoonnummer (050) 361 7743, e-mail: a.h.vrieling@umcg.nl (e-mailadres niet gebruiken om te solliciteren).
De projectaanvraag kun je opvragen bij: a.h.vrieling@umcg.nl

Links
Welkom in Groningen
Over het UMCG

Solliciteren
Via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website:
www.werken.umcg.nl (Vacatures >> Medisch/wetenschappelijk personeel).