Psychiater opnameafdeling Acute Psychiatrie en Somatische Zorg (0,6-1,0 fte)


Werkomgeving
Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) heeft kwaliteit en inspiratie hoog in het vaandel staan. Wij combineren universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Ons topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma?s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychotische stoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten en psychiatrische stoornissen bij ouderen. Via de psychiatrische consultatieve dienst, het team medisch psychologen en de binnenkort te realiseren Medisch Psychiatrische Unit is er intensieve betrokkenheid bij de behandeling van patiënten op andere afdelingen van het UMCG. Tevens nemen wij ons aandeel in de acute zorg; dit omvat poliklinische spoedbeoordelingen, acute deeltijdbehandeling en acute opname op open of gesloten voorzieningen.

Voor de behandeling van complexe patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en andere specialisten. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken, met als doel een beter begrip van het ontstaan, het beloop en specifieke ziektemechanismen bij psychiatrische stoornissen. In aansluiting daarop doen we onderzoek naar nieuwe, meer effectieve en gepersonaliseerde behandelingen van patiënten en werken we samen met onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.

Het UCP heeft vijf afdelingen:
 • Crisis endiagnostiek
 • Somatiek en Psyche
 • Psychosen
 • Stemmings- en Angststoornissen
 • Ouderenpsychiatrie
Er werken momenteel 28 psychiaters en 32 arts-assistenten.

Vacature
Vanwege arbeidsmobiliteit heeft het UCP momenteel een vacature voor een psychiater voor één van de opnameafdelingen Acute Psychiatrie (0,6-1,0 fte). Op deze opnameafdeling worden in de loop van 2019 ?somatische bedden? gerealiseerd voor patiënten die naast een psychiatrische opname-indicatie, ook somatische zorg nodig hebben.

De afdeling Crisis en Diagnostiek
De afdeling Crisis en Diagnostiek biedt kwalitatief hoogstaande zorg met een academisch karakter aan voor patiënten met acute psychiatrische problematiek. De afdeling bestaat uit een polikliniek voor aanmelding en diagnostiek, een acute deeltijdafdeling, een deeltijdafdeling voor algemene psychiatrie en drie opnameafdelingen. Belangrijke speerpunten binnen de afdeling zijn op dit moment het implementeren van het werken volgens de HIC methodiek, het bieden van somatische zorg bij psychiatrische patiënten in nauwe samenwerking met de MPU en het positioneren van acute en algemene psychiatrie.

Functiebeschrijving
 • U bent (mede) medisch eindverantwoordelijk voor de specialistische en topreferente zorg van patiënten die behandeld worden door het multidisciplinaire team waarin u werkt.
 • U geeft (mede) leiding aan dit multidisciplinair team en superviseert daarin arts-assistent(en).
 • U draagt in samenspraak met het hoofd Behandelzaken en collega psychiaters van de afdeling zorg voor vernieuwing van het behandelaanbod.
 • U bent samen met uw collega psychiaters binnen de afdeling verantwoordelijk voor de continuïteit van de acute zorg en wij vragen derhalve een continue flexibele inzet binnen de andere teams.
 • U draagt zorg voor een goede communicatie met patiënten en verwijzers. Samen met een collega psychiater binnen de afdeling bent u eerste aanspreekpunt voor vragen van externe collega?s.
 • U werkt nauw samen met de collega?s in het multidisciplinaire team en met collega?s in de regio.
 • U levert een actieve bijdrage aan opleidings- en onderwijstaken.
 • Er bestaan mogelijkheden voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen de diverse lopende onderzoeksprojecten, mede afhankelijk van uw eigen expertise en track-record.
Wat vragen wij
 • U heeft aantoonbaar affiniteit met acute psychiatrie bij voorkeur in combinatie met somatische zorg.
 • U bent flexibel, stressbestendig en houdt overzicht.
 • U beschikt over de creativiteit om in/bij het huidige behandelprogramma speerpunten te (helpen) ontwikkelen.
 • U heeft een visie op vernieuwing van de behandeling binnen het zorgprogramma, waarbij binnen onze doelgroep vaak comorbide problemen meespelen.
Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij
Een passend salarisaanbod volgt afhankelijk van uw ervaring.
Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een functiegeboden budget voor bij- en nascholing.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:
mw. dr. M.A. Harfterkamp, psychiater en hoofd behandelzaken, telefoonnummer (050) 361 3397
dhr. R. Verschure, hoofd Algemene Zaken, telefoonnummer (050) 361 5214
Solliciteren
Via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website:
www.werken.umcg.nl (Vacatures >> Medisch/wetenschappelijk personeel).