Afdelingshoofd Dermatologie


Werkomgeving
Missie en Visie
De afdeling Dermatologie UMCG is een academische afdeling waar doeltreffende, innovatieve, patiëntgerichte en veilige zorg wordt geboden. De afdeling onderscheidt zich door excellent wetenschappelijk onderzoek en academische patiëntenzorg, bevlogen onderwijs en een specialistenopleiding met verdieping in de algemene en academische dermatologie. Door de sterke regionale samenwerking kunnen wij een toenemend aantal academisch patiënten naar het UMCG trekken, regionale cohorten bouwen en een belangrijke rol spelen in preventie en zorgvernieuwing in de regio.

De afdeling Dermatologie is het enige landelijk en internationaal erkende expertisecentrum op gebied van genetische en auto-immuun blaarziekten in Nederland. Het Groninger Centrum voor Blaarziekten is als enige centrum in Nederland organisch ingebed in de afdelingsstructuur met staflid dermatologen en andere medisch specialisten (multidisciplinair Epidermolysis Bullosa team: dermato-pathologen, een biochemicus, een klinisch geneticus, postdocs, verpleegkundigen en verpleegkundig specialist en analisten).

Naast blaarziekten heeft de afdeling als ander wetenschappelijk speerpunt eczemen, arbeidsdermatosen en allergieën. De afdeling is, naast het Amsterdam UMC, een landelijk erkend expertisecentrum voor contactallergieën en arbeidsdermatologie met een adviesfunctie aan de Europese Commissie ?Public Health?.De afdeling heeft tevens een top-referente functie voor ernstige geneesmiddelreacties.
Met de oncologische dermatologie sluit de afdeling aan bij de speerpunten Oncologie en Transplantatie van het UMCG. Binnen de oncologische dermatologie speelt de afdeling een belangrijke rol als academisch Mohs-centrum en Mohs-opleidingscentrum. Aan het thema dermato-oncologie is er ook een aspirant onderzoekslijn verbonden.

Strategie
De afdeling wil het Groninger Centrum voor Blaarziekten verder voortzetten als gezicht van het UMCG. Ons zorgaanbod is landelijk en internationaal uniek en erkend excellent. Tevens wil de afdeling het wetenschappelijke speerpunt eczemen, arbeidsdermatosen en allergieën continueren en de dermato-oncologische zorg en wetenschap, inclusief de regionale rol hierin, verder ontwikkelen.

Functiebeschrijving
Patiëntenzorg: De hoog kwalitatieve zorg wordt door de hele staf als een van de meest belangrijke taken gedragen. Van de kandidaat wordt verwacht, dat hij/zij het Groninger Centrum voor Blaarziekten als internationaal erkende excellentie in blaarziekten zal voortzetten en verder zal ontwikkelen. Daarnaast zal hij/zij als leider van de gehele afdeling ook de andere speerpunten ondersteunen en zorgen voor verdere innovaties.

Onderzoek: De afdeling heeft vier samenwerkende wetenschappelijke onderzoeksthema?s:
 • Blaarziekten (onderzoekslijn)
 • Dermato-oncologie
 • Hidradenitis suppurativa (onderzoekslijn)
 • Eczemen, arbeidsdermatosen en allergie (onderzoekslijn)
Van het afdelingshoofd wordt verwacht dat hij/zij het belang van het Groninger Centrum voor Blaarziekten zichtbaar maakt. Deze onderzoekslijn zal verder worden uitgebouwd op het gebied van innovatieve nieuwe diagnostiek en behandelingen voor auto-immuun blaarziekten.

Onderwijs: Er is groei in aanwezigheid van dermatologie onderwijs aan bachelor en master studenten in Curriculum G2020. Er wordt verwacht dat de kandidaat didactisch gecertificeerd, onderwijs minded en innovatief is op gebied van onderwijs.

Opleiding: de afdeling verzorgt een brede opleiding tot dermatoloog, waarin veel ruimte is voor individualisatie voor de arts-assistenten en een veilig leerklimaat heerst. De kandidaat moet bekend zijn met het moderne, competentiegerichte opleiden.

Wat vragen wij
De afdeling dermatologie zoekt een afdelingshoofd dat:
 • Gerespecteerd en gepromoveerd dermatoloog is, deskundig en innovatief
 • In een eigen wetenschappelijk aandachtgebied nationale en internationale erkenning geniet, blijkend uit publicatielijst, alsmede verworven onderzoeksgelden
 • Een eigen onderzoekslijn heeft, waarbij een prominente rol wordt verwacht als facilitator en coach van staf, researchpersoneel, promovendi en studenten
 • Zich tevens betrokken voelt bij de andere wetenschappelijke speerpunten en de academische ambities van andere stafleden/onderzoekers ondersteunt
 • Een actieve rol wil vervullen als ambassadeur van de afdeling Dermatologie, het Groninger Centrum voor Blaarziekten en het UMCG
 • Communicatief sterk, respectvol en betrouwbaar is. Dit uit zich onder andere in sterke samenwerkingskwaliteiten, waardoor het werken in (multidisciplinair) teamverband binnen en buiten het UMCG, landelijk en internationaal wordt bevorderd en ondersteund
 • Zorgt voor verbinding en saamhorigheid binnen de hele afdeling
 • Dienstverlenend is, zowel binnen de afdeling als daarbuiten
 • Middels een coachende leiderschapsstijl leiding kan geven aan de staf m.b.t. de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek en de onderwijs-/opleidingsactiviteiten van de afdeling
 • Coaching kan bieden aan de staf m.b.t. teambuilding, persoonlijke ontwikkeling en ambities
 • Aantoonbare capaciteiten heeft op het gebied van onderwijs (BKO-onderwijscertificaat)
Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij
Afhankelijk van uw relevante werkervaring en opleiding wordt u een passend salarisaanbod gedaan. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:
dhr. drs. H.A. Snapper, lid Raad van Bestuur, tel. (050) 361 4342 (secretariaat).
Solliciteren
Via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website:
www.werken.umcg.nl (Vacatures >> Medisch/wetenschappelijk personeel).