Promovendus ?Dementiediagnostiek bij verstandelijke beperking'


Werkomgeving
De Hanzehogeschool Groningen, lectoraat Healthy Ageing Allied Health Care and Nursing (LAHC) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) afdeling Neurologie/Alzheimer Centrum, doen samen onderzoek naar dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Hoe ziet de Nederlandse situatie er uit m.b.t. de diagnostiek van dementie? Welke signalen van dementie worden nog vaak gemist? Welke aandoeningen spelen nog meer een rol? En hoe signaleren we signalen van achteruitgang bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking?

Voor dit gezamenlijke onderzoeksproject zijn wij op zoek naar een proactieve, enthousiaste en gedreven promovendus.

Functiebeschrijving
Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Dementie wordt daardoor steeds prominenter in de gehandicaptenzorg. Zo ontwikkelt ruim 75% van de mensen met downsyndroom Alzheimer dementie. Hoewel er veel praktijkvragen zijn, is er slechts beperkt onderzoek naar dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Binnen dit promotietraject worden de prevalentie van dementie, medicatiegebruik, comorbiditeiten en motorische problematiek bij deze doelgroep onderzocht in dossiers. Daarnaast onderzoeken we met familieleden en zorgprofessionals wat mogelijke signalen zijn van dementie bij mensen met een ernstigere mate van verstandelijke beperking en welke kennisbehoefte er is bij hen. Hier ontwikkelen we een online onderwijsmodule voor.

Als promovendus ben je verantwoordelijk voor:
 • het uitvoeren van het project (o.a. dataverzameling en -analyse)
 • het schrijven van wetenschappelijke publicaties en een proefschrift leidend tot een succesvolle promotie in 4 jaren
 • het presenteren van de verkregen uitkomsten tijdens (inter)nationale bijeenkomsten, inclusief publiekslezingen voor het brede publiek
Plaats in de organisatie
Als promovendus voer je het onderzoek uit binnen de Hanzehogeschool en het UMCG, in nauwe samenwerking met zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Prof. dr. Peter de Deyn (hoogleraar neurologie, UMCG) zal als eerste promotor optreden. Verder word je begeleid door dr. Aly Waninge (Hanzehogeschool), dr. Alain Dekker (UMCG) en dr. Hans Hobbelen (Hanzehogeschool). Je sluit je aan bij de interfacultaire onderzoeksschool Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN),waarbinnen een PhD-trainingsprogramma gevolgd zal worden, en de Graduate School Medical Sciences van het UMCG.

Wat vragen wij
 • Een afgeronde masteropleiding (of afgestudeerd voor 1 juli 2019) in een relevante richting, bijvoorbeeld geneeskunde, (bio)medische- of neurowetenschappen, (neuro)psychologie, orthopedagogiek, bewegings-, gedrags- of gezondheidswetenschappen
 • Ervaring met wetenschappelijk onderzoek en verwerking van onderzoeksresultaten
 • Affiniteit met gehandicaptenzorg en/of ouderenzorg
 • Ervaring met multidisciplinair samenwerken is een pre
 • Sterke communicatieve en presentatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels.
Competenties
 • Analytisch denkvermogen en systematische werkwijze
 • Goed kunnen plannen en organiseren
 • Creativiteit: je ziet kansen voor onderzoek in de praktijksetting en je vertaalt onderzoeksbevindingen naar concrete kennis voor de praktijk
 • Proactieve en pragmatische werkhouding
 • Flexibele houding, snel kunnen inspelen op kansen en feedback
 • Oplossingsgericht
Wat bieden wij
De datum van indiensttreding is 1 juni 2019 of zo spoedig mogelijk daarna. Het betreft een tijdelijk dienstverband (0,4 - 0,6 fte; uitbreiding behoort tot de mogelijkheden) voor de duur van het promotietraject met een tussentijdse evaluatie na negen maanden. Dit onderzoeksproject is een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool en het UMCG. Aanstelling geschiedt via de Hanzehogeschool. Uitbreiding van uren via het UMCG behoort tot de mogelijkheden. Benoeming vindt plaats volgens de bepalingen van de CAO-HBO. De vacature wordt ingevuld op basis van de functie van hoofdinstructeur praktijkonderwijs in functieschaal 10. Het salaris bedraagt minimaal € 2.581,- bruto per maand bij een fulltime-aanstelling.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren.

Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Inlichtingen
Informatie omtrent deze functie kun je inwinnen bij:
mevrouw dr. Aly Waninge (Hanzehogeschool)
lector Participatie en Gezondheid van mensen met een verstandelijke en visuele beperking
06-30328282
a.waninge@pl.hanze.nl

de heer dr. Alain Dekker (UMCG)
projectleider/onderzoeker
050 361 6439
a.d.dekker@umcg.nl

Voor meer informatie over deze vacature: klik hier!
Solliciteren
Via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website:
www.werken.umcg.nl (Vacatures >> Medisch/wetenschappelijk personeel).