Arts-microbioloog (0.8-1.0 fte)


Werkomgeving
Ben je geïnteresseerd in academische microbiologie met de patiënt als focus? Dan nodigen we je uit om te solliciteren!

Wij zoeken een enthousiaste arts-microbioloog die interesse heeft om ons team te versterken op het gebied van de academische bacteriologie en/of virologie. Wij vinden het belangrijk dat je klinisch georiënteerd bent en denkt.

De afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie bestaat uit een diagnostische unit, klinische units en klinische netwerkunits. De kerntaken richten zich op de drie belangrijkste vragen aan ons vakgebied: preventie, diagnostiek en optimale behandeling van infecties. Speerpunten van het UMCG zijn transplantatiegeneeskunde, oncologie en acute zorg. Complexe infectieproblematiek, de preventie van antibioticaresistentie en de zorg rondom immuungecompromitteerde patiënten zijn daarom belangrijke onderdelen van onze zorgtaken. Samen met internist-infectiologen, ziekenhuisapothekers en deskundigen infectiepreventie, wordt actief invulling gegeven aan Antimicrobieel, Diagnostisch en Infectiepreventie Stewardship. Daarnaast vindt er door diverse onderzoeksgroepen fundamenteel, translationeel en klinisch-microbiologisch onderzoek plaats binnen meerdere grote internationale EU-projecten (H2020, EU/Interreg).

Functiebeschrijving
Het dagelijkse werk van de arts-microbioloog binnen de klinische units bestaat voor de bacteriologie uit supervisie van de laboratoriumdiagnostiek en het verrichten van consulten binnen klinische clusters, zoals intensive care, beschouwende specialismen, snijdende specialismen, hematologie/oncologie, orthopedie en kindergeneeskunde. Gezien de omvang van onze transplantatiepopulatie bestaat de virologische zorg voor een groot deel uit transplantatie-virologie. Uiteraard behelst de zorg ook alle andere facetten van de klinische virologie, zoals de diagnostiek en behandeling van patiënten met HIV, hepatitis of acute virale infecties. Wanneer je een specifieke interesse hebt voor parasitologie of mycologie, kan hier ook invulling aan worden gegeven. De concrete invulling van de taken voor de genoemde subspecialismen zal in overleg plaatsvinden. Naast de consultentaak neem je deel aan multidisciplinaire overleggen en draag je bij aan het opstellen of vernieuwen van protocollen die vallen binnen jouw klinische cluster.

De diagnostische unit vertegenwoordigt de drie pijlers van microbiologische technieken: kweek, moleculaire diagnostiek en serologie. Er is aandacht voor innovatieve technieken in de vorm van bijvoorbeeld Next-Generation-Sequencing, maar ook op het gebied van versnellen en verbeteren van diagnostiek m.b.v. kweken (bijv. sonicatie). Als arts-microbioloog ben je betrokken bij de validatie en implementatie van vernieuwingen in de diagnostiek.

De medische staf van onze afdeling, bestaande uit 17 personen, is samengesteld uit diverse disciplines zoals arts-microbioloog, internist-infectioloog, medisch moleculair microbioloog en epidemioloog. Samen vormen we het opleidingsteam voor de groep AIOS medische microbiologie.
Gezien de complexiteit van de zorg die in het UMCG wordt geleverd, bestaat er een intensieve en goede samenwerking tussen de artsen-microbioloog en internist-infectiologen waarbij ieder zijn eigen expertise inbrengt en er dagelijks multidisciplinair wordt overlegd. Het is dus van belang dat je een teamspeler bent met goede communicatieve vaardigheden.

Heb je affiniteit of ervaring met ICT (Glims, EPIC), Kwaliteit (ISO-15189) of onderwijs, dan strekt dat tot aanbeveling. Zowel ervaren artsen-microbioloog als diegenen die binnenkort hun opleiding afronden worden uitgenodigd om te solliciteren.

Wat vragen wij
  • Je bent arts-microbioloog en geregistreerd in het BIG register.
Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij
Een passend salarisaanbod volgt in een later stadium van de sollicitatieprocedure. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:
  • prof. dr. Alex W. Friedrich, hoofd Medische Microbiologie en Infectiepreventie, tel. (050) 361 3480 (secretariaat)
  • dr. Greetje Kampinga, arts-microbioloog, Chef de Clinique, tel. (050) 361 3773 /3480
  • dr. Coretta van Leer-Buter, arts-microbioloog, Chef de Diagnostiek, tel. (050) 361 1559 /3480
Links
Welkom in Groningen
Website UMCG
Medische Microbiologie en Infectieprefentie

Solliciteren
Via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website:
www.werken.umcg.nl (Vacatures >> Medisch/wetenschappelijk personeel).