Promovendus Virtual Reality training sociaal functioneren bij psychose


Werkomgeving
Onderzoekslijn UCP-UMCG afdeling Psychosen
De onderzoeksgroep houdt zich bezig met onderzoek naar de invloed van de sociale context op het ontstaan en het beloop van psychosen. De interacties tussen individu en sociale omgeving staan daarbij centraal. Eén van de onderzoekslijnen betreft Virtual Reality (VR) toepassingen bij diagnostiek en behandeling van psychosen. Deze technologie maakt het mogelijk het effect van complexe sociale omgevingen op mensen met (gevoeligheid voor) psychosen experimenteel, gedetailleerd en gecontroleerd te onderzoeken, en nieuwe vormen van behandelingen te ontwikkelen. Op dit moment onderzoeken we VR behandelingen voor paranoïde wanen, sociale cognitie, agressie en stress. Voor meer informatie zie www.vrmentalhealth.nl

Functiebeschrijving
Het onderzoek
Jonge mensen met psychose hebben een kleiner sociaal netwerk dan hun leeftijdsgenoten. Ze zijn minder sociaal actief, en vinden interacties met andere mensen in het dagelijks leven vaak lastig. Oorzaken van verminderd sociaal functioneren zijn onder andere overmatige achterdocht, angst, apathie en initiatiefverlies, problemen met sociale cognitie en vaardigheden, en verminderd zelfvertrouwen. Wij ontwikkelen hiervoor VR-SOAP, een Virtual Reality behandeling met een module voor elk van deze onderdelen. Patiënten kunnen gericht oefenen in allerlei virtuele sociale situaties met een therapeut als coach. We gaan in een gerandomiseerd effectonderzoek testen of deze behandeling helpt. VR-SOAP wordt vergeleken met een VR ontspanningstraining.
Binnen dit project is een vacature voor een promovendus. De promovendus participeert in de ontwikkeling van VR-SOAP, en organiseert en coördineert het gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek in Groningen en de andere vier deelnemende centra, in samenwerking met een senior onderzoeker, een onderzoeksassistent en de therapeuten die de behandelingen uitvoeren.

Uw werkzaamheden zullen onder meer bestaan uit:
  • participeren en coördineren van ontwikkeltraject VR-SOAP
  • (zelfstandig) organiseren van het effectonderzoek
  • eventueel mede uitvoeren van de twee VR behandelingen
  • verwerken en analyseren van data en verslaglegging
  • begeleiden van scriptiestudenten/stagiairs
  • schrijven van wetenschappelijke artikelen en proefschrift
Wat vragen wij
  • master psychologie, of andere afgeronde academische opleiding in het bedoelde onderzoeksveld (zoals geneeskunde).
  • uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden.
  • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels.
  • affiniteit met innovatieve technologie, experimentele psychologie en psychose.
Ervaring met uitvoeren van cognitieve gedragstherapie, data-analyse en rapportage/publiceren in peer-reviewed tijdschriften strekt tot aanbeveling.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij
Het betreft een fulltime aanstelling van 36 uur per week voor een periode van vier jaar. Aanstelling kan per direct.

Het salaris bedraagt € 2.357,- in het eerste jaar tot € 3.020,- bruto per maand in het laatste (4e) jaar (schaal PRO) op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
prof. dr. Wim Veling, psychiater en projectleider, e-mail: w.veling@umcg.nl of telefonisch via het secretariaat van afdeling Psychosen: (050) 361 2132
(e-mailadres niet gebruiken om te solliciteren)

Links
Universitair Centrum Psychiatrie

Solliciteren
Via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website:
www.werken.umcg.nl (Vacatures >> Medisch/wetenschappelijk personeel).