Verzekeringsarts


Voor een vacature in Noord Holland zijn wij per direct op zoek naar een ervaren Verzekeringsarts:

 • Vormt zich een oordeel over de belasting van, en de belastbaarheid voor eigen en ander werk;
 • Stimuleert interventiemogelijkheden die leiden tot een vergroting van de belastbaarheid;
 • Stimuleert en toetst het herstelgedrag van de verzekerde, ondersteunt het revalidatieproces en begeleidt verzekerden naar (gedeeltelijke) werkhervatting; beslist en oordeelt over de noodzaak van voorzieningen en stemt de aanpak af met betrokken instanties;
 • Initieert, vanuit de gevalsbehandeling, maatregelen ter beperking en voorkoming van arbeidsongeschiktheid en gezondheidsschade bij verzekerden;
 • Informeert cliënt over de conclusie van de beoordeling en geeft gezondheidsvoorlichting;
 • Voert arbeidsgehandicaptenbeoordelingen uit.

Ten aanzien van resultaatgebied werk & handhaving voor werknemers met werkgever:

 • Vormt zich een beeld naar aanleiding van de vraagstelling van de beslisser ten aanzien van arbeidsgeschiktheid van verzekerden; beslist over de wijze waarop het verzekeringsgeneeskundig onderzoek moet plaatsvinden;
 • Vormt zich een oordeel over de belasting van, en de belastbaarheid voor eigen en ander werk;
 • Geeft een medisch oordeel over de noodzaak van voorzieningen;
 • Toetst reïntegratieverslagen van werkgever en werknemer op plausibiliteit;
 • Voert arbeidsgehandicaptenbeoordelingen uit.


Functie eisen

De juiste persoon voor deze vacature beschikt over:

 • Actuele kennis en ervaring als verzekeringsarts;
 • Kennis van relevante sociale verzekeringen (zoals WIA / WAO).


Bedrijfsprofiel
Werken in een professionele organisatie waar alles om mensen draait. Dat vraagt zorgvuldigheid, maar ook gedrevenheid. Collegialiteit, maar ook een kritische instelling.

Arbeidsvoorwaarden
Deze vacature is zowel op ZZP basis als op detacheringbasis in te vullen.

Is dit een job voor jou?

Kijk dan verder op de website van de werkgever

Externe vacaturepagina