Verslavingsarts / 1e Geneeskundige


Voor een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg in Limburg zijn wij op zoek naar een Verslavingsarts, die tevens als primus inter pares vorm gaat geven aan de nieuwe afdeling voor verslavingszorg.

De Verslavingsarts / 1e Geneeskundige is verantwoordelijk voor:

 • Het inhoudelijk opzetten van een nieuwe afdeling voor mensen met verslaving en een psychiatrische aandoening (dubbele diagnose);
 • De somatische diagnostiek: doseringen, indicatiestelling, additionele medische behandelingen, medische screening, ambulante detoxificatie, dossiervorming en controle op dossiers; 
 • De behandeling van patiënten die geestelijk en of lichamelijke stoornissen vertonen door verslaving of ten gevolge van middelengebruik; 
 • Het vanuit een medisch referentiekader vertalen van 'practice and evidence based'-richtlijnen naar de individuele patiënt in diens context;
 • Het actief onderhouden van het eigen relatienetwerk, zowel intern als extern, onder andere in het kader van ambulante zorg (bemoeizorg);
 • Werkzaamheden binnen beschermde woonvormen.


Functie eisen

De Verslavingsarts: 

 • Is opgeleid tot arts en beschikt over een BIG-registratie; 
 • Heeft ervaring met de doelgroep en  de MIAM-opleiding (Master In Addiction Medicine) afgerond; 
 • Beschikt over overtuigingskracht, ondernemingszin en leidinggevende kwaliteiten; 
 • Heeft een pro-actieve houding, houdt het welzijn van patienten goed in de gaten en onderneemt zo nodig actie;
 • Is leergericht, werkt actief en systematisch aan de eigen ontwikkeling en ontplooiing.


Bedrijfsprofiel

Herstelgerichte GGZ-instelling. Niet alleen de behandeling van de client is van belang, ook het betrekken zijn of haar omgeving in herstel en maatschappelijke participatie. Waarom mensen mentaal ziek worden, wordt gezien als een ingewikkeld samenspel is van factoren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied.Bedrijfscultuur

Teneinde clienten te helpen zo zelfstandig mogelijk te zijn, dienen professionals ook te kunnen doen waar zij het beste in zijn. Daarom worden teamwork, zelfsturing en terugdringing van administratieve lasten centraal.Arbeidsvoorwaarden
Salariëring conform de CAO GGZ, schaal 70.

Is dit een job voor jou?

Kijk dan verder op de website van de werkgever

Externe vacaturepagina