Arts/basisarts infectieziektebestrijding


Binnen de sector Algemene Gezondheidszorg van de GGD Hollands Midden is per direct ruimte voor een

Arts infectieziektebestrijding of
basisarts met interesse in de infectieziektebestrijding

De vacature wordt bij voorkeur fulltime ingevuld (36 uur per week), maar een kleiner dienstverband is bespreekbaar.

De functie
Als arts infectieziektebestrijding of basisarts werk je primair binnen het team algemene infectieziektebestrijding (AIB). Inzet voor forensische geneeskunde, seksuele gezondheid en/of  reizigersadvisering behoort tot de mogelijkheden. Het team AIB kent een multidisciplinaire samenstelling,  geeft uitvoering aan de wet Publieke Gezondheid en richt zich op het voorkomen en bestrijden van uitbraken van infectieziekten.

De eisen
Om in aanmerking te komen voor deze functie beschik je minimaal over:

 • afgeronde opleiding tot basisarts
 • een rijbewijs B
 • de bereidheid een verklaring omtrent het gedrag te overleggen
 • de bereidheid te participeren in het bereik- en beschikbaarheidsrooster buiten kantooruren.

De wensen
Je sollicitatie wordt met voorkeur behandeld indien je:

 • geregistreerd bent  in het profiel  infectieziektebestrijding van KNMG
 • geregistreerd bent als arts Maatschappij en Gezondheid met het profiel infectieziektebestrijding
 • geregistreerd bent als forensisch arts
 • in het bezit bent van een auto.

Gezien de samenstelling van het huidige team zijn wij op zoek naar een arts met de volgende persoonlijke eigenschappen:

 • goede sociale vaardigheden: een teamspeler, makkelijk in de omgang met collega’s, cliënten en professionals in de zorg, een diplomatiek en vaardig netwerker
 • goede communicatieve vaardigheden: mondeling en schriftelijk, aangepast aan doelgroep en situatie, in staat om de praktijk te vertalen naar beleid en omgekeerd
 • aantoonbare flexibiliteit: snel kunnen wisselen van taak als de omstandigheden hierom vragen en geen moeite hebben met incidenteel overwerk en roosterwijzigingen
 • besluitvaardig
 • affiniteit met onderwijs.

Wij bieden
Afhankelijk van opleiding en ervaring is het minimumsalaris voor basisarts € 2.795,- (aanloopschaal 10) en kan maximaal € 4.859,- (schaal 11) bereikt worden. Voor een arts specialist geldt als minimumsalaris € 3.348,- (aanloopschaal 11) en een maximum van € 5.520,- (schaal 12). Hierbij is sprake van een bruto salaris per maand, bij een volledig dienstverband van 36 uur per week, exclusief 17,05% individueel keuzebudget. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar en bij goed functioneren is zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Wil je meer weten of  solliciteren ……
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Saskia Beunder, operationeel manager infectieziektebestrijding, bereikbaar via telefoon 088-3084209, Martin Khargi, arts M&G bereikbaar via telefoon 088-.3084436. Je sollicitatie kun je tot uiterlijk 25 juni 2019  per e-mail sturen aan vacatures@rdoghm.nl onder vermelding van vacaturenummer 045.

Als je bij ons solliciteert gaan wij uiteraard zorgvuldig om met de gegevens die je aan ons verstrekt. Wil je hier meer over weten, klik dan op deze link https://www.ggdhm.nl/artikelen/item/over-de-ggd/privacy voor onze privacyverklaring.