Psychiater Amsterdam poli psychosomatiek


In het kort
Dit hechte poli team zoekt een collega met aantoonbare interesse voor psychosomatiek of SOLK voor deze parttime vacature (16 uur per week).

Functie en rol
Dit team is erg trots op haar expertise op het gebied van psychosomatiek. In vergelijking met andere centra worden hier bovengemiddelde ingewikkelde problematieken behandeld. De patiëntenpopulatie is veelzijdig. Naast de lichamelijke problemen is er veelal sprake van co-morbiditeit in de vorm van angst, depressie, trauma of persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt gewerkt vanuit het gevolgenmodel. Het team kent een multidisciplinaire aanpak, waarbij psychomotore therapie een belangrijke rol vervult. In het team zijn opleidingsplekken voor onder andere psychiaters.

BKV is voor dit team op zoek naar een psychiater met aantoonbare interesse voor psychosomatiek of SOLK. Iemand die gericht is op samenwerking en graag een heldere rol vervult in het team. Deze polikliniek heeft de ambitie om bovenregionaal bekendheid te krijgen op het gebied van specialistische consultatie, diagnostiek en second opinion voor co morbide psychiatrische stoornissen met somatische aandoeningen. Help jij dit team mee deze ambitie te realiseren?

Werkzaamheden
  • Je behandelt patiënten met complexe psychosomatische stoornissen en verricht alle administratieve handelingen in het patiëntdossier en de agenda. 
  • Je participeert in zowel behandelteam besprekingen als beleids(voorbereidende) besprekingen.
  • Je geeft supervisie- en werkbegeleiding aan opleidingen op het gebied van behandeling en diagnostiek.
  • Je draait mee als achterwacht in het dienstrooster van en zo nodig als voorwacht.
  • Je geeft (een paar uur per week) psychiatrische consultatie aan revalidatieartsen. Waar nodig geef je behandeling aan patiënten van een groot revalidatiecentrum in Amsterdam.
Capaciteiten
  • Je bent een BIG-geregistreerd psychiater. 
  • Je hebt minimaal een jaar relevante werkervaring en affiniteit met de doelgroep.
  • Je hebt affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden binnen de gespecialiseerde psychiatrische zorg. 
  • Je vindt het niet bezwaarlijk om mee te draaien als achterwacht en zo nodig als voorwacht.
Salaris en arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao ggz. De ams-regeling is van toepassing op jouw functie. Het salaris is afhankelijk van jouw werkervaring. Deze werkgever biedt daarnaast goede mogelijkheden voor bij- en nascholing, zoals lezingen, workshops en de cursus klinisch leiderschap.

Werkomgeving
Deze polikliniek psychosomatiek voldoet aan de criteria van de TOPGGz. Men biedt hier behandeling bij onverklaarde lichamelijke klachten alsook bij hiv en psychische problemen: psycho-educatie-cursus; cognitieve gedragstherapie (CGT) in een groep of individueel; non-verbale lichaamsgerichte therapie; systeemtherapie; stress-reductietraining (mindfulness); E-health; partner-relatiegesprekken of individuele gesprekken; steunend-structurerende behandeling; psychotherapie; groepsbehandeling; medicijnen. De polikliniek biedt ook de mogelijkheid van een second opinion voor mensen die al in behandeling zijn bij een ziekenhuis of in de ggz. Soms kan een behandeling door deze ggz-instelling overgenomen worden. Goede redenen om als psychiater bij deze ggz-instelling te werken: Er worden gezamenlijke psychiater-avonden georganiseerd die zorgen voor cohesie. Er zijn regelmatige intervisiebijeenkomsten speciaal voor jonge psychiaters met maximaal drie jaar ervaring. Er is mogelijkheid tot individuele coaching met een aangewezen mentor. Op diverse locaties van deze ggz-instelling worden grote visites gehouden en worden er kennismiddagen georganiseerd. Het wordt gewaardeerd dat iedereen in het team een eigen expertise ontwikkelt. Zo zijn er collega psychiaters met expertise in systeemtherapie, conversie, VERS training, Schema-focused Therapy, cognitieve gedragstherapie, e-health en EMDR.

Vast of tijdelijk
Je start met een contract voor een jaar met optie tot verlenging naar onbepaalde tijd. Het betreft een aanstelling voor 16 uur per week.

Verdere informatie
Is deze vacature niet helemaal wat je zoekt? Geef je baanwensen door via de job alert, dan ontvang je passende vacatures.

Uren per week
16 uur

Is dit een job voor jou?

Kijk dan verder op de website van de werkgever

Externe vacaturepagina