nr
1 vertex
kruin
2 m. occipitofrontalis, venter anterior
achterhoofd-voorhoofdsspier, voorste buik
3 glabella
gebied tussen wenkbrauwen
4 margo superior orbitae
bovenste rand oogkassen
5 margo inferior orbitae
onderste rand oogkassen
6 arcus zygomaticus
jukboog
7 bucca
wang
8 angulus mandibulae
hoek onderkaak
9 margo mandibulae
rand onderkaak
10 fossa submandibularis
11 m. sternocleidomastoideus
borstbeen-sleutelbeen-tepelspier
12 cart. thyroidea/cricoidea, plicae vocales
schildkraakbeen/ringkraakbeen, stembanden
13 glandula thyroidea
schildklier
14 fossa supraclavicularis
15 clavicula
sleutelbeen
16 fossa deltoideopectoralis (v. cephalica)
17 m. deltoideus
deltaspier
18 m. pectoralis major
grote borstspier
19 manubrium sterni
bovenste deel borstbeen
20 corpus sterni
middendeel borstbeen
21 axilla
oksel
22 proc. xiphoideus sterni
zwaardvormig aanhangsel borstbeen
23 m. biceps brachii
tweekoppige bovenarmspier
24 m. serratus anterior
voorste gezaagde spier
25 m. brachialis
bovenarmspier
26 fossa cubiti
27 epicondylus medialis humeri
binnenste elleboogknobbel
28 m. brachioradialis
onderarmspier aan spaakbeenzijde
29 m. flexor carpi uln.
handbuiger aan ellepijpzijde
30 m. flexor digitorum superficialis et profundus
oppervlakkige en diepe vingerbuigers
31 canalis carpi
carpale tunnel
32 thenar
duimmuis
33 canalis Guyon
kanaal van Guyon
34 pollux
duim
35 palma manus
handpalm
36 hypothenar
pinkmuis
37 linea semilunaris
halvemaanvormige lijn
38 m. rectus abdominis
rechte buikspier
39 spina iliaca anterior superior
voorbovenste darmbeensdoorn
40 lig. inguinale
liesband
41 canalis inguinalis
lieskanaal
42 m. gracilis
slanke spier
43 m. vastus lateralis
brede zijspier
44 m. rectus femoris
rechte dijbeenspier
45 m. vastus medialis
middelste brede spier
46 tendo m. quadriceps femoris (lig. patellae)
quadriceps pees (knieschijfband)
47 patella
knieschijf
48 condylus femoris lateralis
buitenste dijbeenknobbel
49 pes anserinus (= tendines m. sartorius, m. gracilis, m. semimembranosus en m. semitendinosus)
aanhechting pezen
50 lig. patellae
knieschijfband
51 caput fibulae
kuitbeenkopje
52 m. gastrocnemius, caput mediale
oppervlakkige kuitspier, binnenste kop
53 margo tibiae
scheenbeen
54 m. fibularis longus et brevis
lange en korte kuitspier
55 m. tibialis anterior
voorste scheenbeenspier
56 m. extensor hallucis longus
lange grote teenstrekker
57 articulatio talocruralis
bovenste spronggewricht
58 malleolus lateralis
buitenste enkel
59 dorsum pedis / tendines m. extensor digitorum longus
voetwreef / pees lange tenenstrekker
60 hallux
grote teen
61 galea aponeurotica
schedel
62 m. occipitofrontalis, venter occipitalis
achterhoofd-voorhoofdsspier
63 m. temporalis
slaapbeenspier
64 helix auriculae
oorschelp
65 processus mastoideus
slaapbeenuitsteeksel (tepelbeen)
66 lobulus auriculae
oorlel
67 vertebra prominens (C7)
doornuitsteeksel
68 m. trapezius
monnikskapspier
69 spina scapulae
schouderblad
70 acromion
schoudertop
71 caput humeri
opperarmbeenkopje
72 scapula
schouderblad
73 m. deltoideus
deltaspier
74 margo medialis scapulae
75 m. teres major
grote ronde spier
76 angulus inferior scapulae
77 m. triceps brachii, caput longum
driekoppige armspier, lange kop
78 m. triceps brachii, caput laterale
driekoppige armspier, buitenste kop
79 m. latissimus dorsi
brede rugspier
80 tendo m. triceps brachii
pees driekoppige armspier
81 olecranon
elleboog
82 m. brachioradialis
onderarmspier aan spaakbeenzijde
83 epicondylus medialis humeri
binnenste elleboogknobbel
84 radius
spaakbeen
85 mm extensores carpi radialis (longus et brevis)
lange en brede polsstrekkers
86 ulna
ellepijp
87 m. extensor digitorum
lange tenenstrekker
88 articulatio radiocarpea
polsgewricht
89 dorsum manus
handrug
90 pollux
duim
91 index
wijsvinger
92 m. erector trunci
rugstrekker
93 crista iliaca
bekkenkam
94 m. glutaeus maximus
grote bilspier
95 articulatio metacarpophalangeaes (MCP)
vingerbasisgewricht
96 aticulatio interphalangeale proximalis (PIP)
vingergewricht
97 aticulatio interphalangeale distalis (DIP)
vingergewricht
98 tractus iliotibialis
darmbeen-scheenbeenpeesplaat
99 m. semitendinosus / m. semimembranosus
halfpezige spier / halfvliezige spier
100 n. ischiadicus ("hamstrings")
heupzenuw
101 femur
dijbeen
102 m. biceps femoris
tweekoppige dijspier
103 fossa poplitea
knieholte
104 condylus medialis femoris
binnenste dijbeenknobbel
105 m. gastrocnemius, caput laterale
oppervlakkige kuitspier, buitenste kop
106 m. gastrocnemius, caput mediale
oppervlakkige kuitspier, binnenste kop
107 m. soleus
scholspier
108 malleolus medialis
binnenste enkel
109 tendo calcaneus
achillespees
110 calcaneus
hielbeen