nr
1 vena jugularis interna
interne halsader
2 vena jugularis externa
externe halsader
3 vena subclavia
ondersleutelbeenader
4 vena cava superior
bovenste holle ader
5 vena pulmonalis
longader
6 rechteratrium
rechterboezem
7 vena cephalica
armader (naar hoofdlopende)
8 vena cava inferior
onderste holle ader
9 rechterventrikel
rechter hartkamer
10 vena axillaris
okselader
11 vena hepatica
leverader
12 vena portae hepatis
poortader
13 vena renalis
nierader
14 vena mediana cubiti
middelste elleboogader
15 vena basilica
koningsader
16 vena iliaca communis
gemeenschappelijke heupader
17 vena digitalis palmaris
palmaire vingerader
18 vena saphena magna
grote stamader
19 vena femoralis
bovenbeenader
20 vena saphena parva
kleine stamader
21 vena tibialis anterior
voorste scheenbeenader
22 vena tibialis posterior
achterste scheenbeenader
23 arcus venosus dorsalis
veneuze voetboog
24 vena digitalis
vingerader
25 arteria cerebri media
middelste hersenslagader
26 arteria carotis interna
binnenste halsslagader
27 arteria carotis externa
buitenste halsslagader
28 arteria vertebralis
wervelslagader
29 arteria carotis communis
gemeenschappelijke halsslagader
30 arteria subclavia
ondersleutelbeenslagader
31 arcus aortae
aortaboog
32 arteria pulmonalis
longslagader
33 linkeratrium
linkerboezem
34 arteria axillaris
okselslagader
35 linkerventrikel
linker hartkamer
36 aorta
hoofdslagader (lichaamsslagader)
37 arteria brachialis
bovenarmslagader
38 arteria hepatica
leverslagader
39 arteria gastrica
maagslagader
40 arteria renalis
nierslagader
41 arteria mesenterica
darmslagader
42 arteria iliaca communis
gemeenschappelijke bekkenslagader
43 arteria radialis
spaakbeenslagader
44 arteria ulnaris
ellepijpslagader
45 arcus palmaris
handboog
46 arteria digitalis
vingerslagaders
47 arteria femoralis
bovenbeenslagader
48 arteria tibialis anterior
voorste scheenbeenslagader
49 arteria tibialis posterior
achterste scheenbeenslagader
50 arteria peronea
scheenbeenslagader
51 arteria arcuata
boogslagader voet
52 arteria digitalis
voetslagader