nr
1 m. occipitofrontalis
achterhoofd-voorhoofdsspier
2 m. orbicularis oculi
oogkringspier
3 m. levator labii superioris alaeque nasi
bovenlip-neusvleugelheffer
4 m. levator labii superior
bovenlipheffer
5 m. zygomaticus minor
kleine jukspier
6 m. masseter
kauwspier
7 m. depressor anguli oris
mondkringspier
8 m. sternocleidomastoideus
borstbeen-sleutelbeen-tepelspier
9 m. trapezius
monnikskapspier
10 m. sternocleidomastoideus
borstbeen-sleutelbeen-tepelspier
11 m. sternohyoideus
borstbeen-tongbeenspier
12 m. pectoralis major, pars clavicularis
grote borstspier, sleutelbeengedeelte
13 m. pectoralis major, pars sternalis
grote borstspier, borstbeengedeelte
14 m. deltoideus
deltaspier
15 m. biceps brachii
tweekoppige bovenarmspier
16 m. serratus anterior
voorste gezaagde spier
17 m. obliquus externus abdominis
buitenste schuine buikspier
18 m. rectus abdominis
rechte buikspier
19 m. pronator teres
ronde onderarmvooroverkantelaar
20 m. brachioradialis
onderarmspier aan spaakbeenzijde
21 aponeurosis bicipitalis
peesvlies tweekoppige bovenarmspier
22 m. flexor carpi radialis
handbuiger aan spaakbeenzijde
23 m. palmaris longus
lange handpalmspier
24 m. flexor digitorum superficialis
oppervlakkige vingerbuiger
25 m. flexor carpi ulnaris
handbuiger aan ellepijpzijde
26 m. flexor digitorum superfiialis
oppervlakkige vingerbuiger
27 m. abductor pollicis longus
lange duimafvoerder
28 thenarspieren (mm. flexor et abductor pollicis brevis)
duimbalspieren ofwel duimmuis (korte duimbuiger en -afvoerder)
29 hypothenarspieren (m. abductor digiti minimi)
pinkbalspieren (pinkafvoerder)
30 m. iliopsoas
grote lendenspier
31 m. tensor fascia latae
brede peesvliesspanner
32 m. sartorius
kleermakersspier
33 m. adductor longus
lange dijaanvoerder
34 m. gracilis
slanke spier
35 tractus iliotibialis
darmbeen-scheenbeenpeesplaat
36 m. rectus femoris (daaronder: m. vastus intermedius)
rechte dijbeenspier (daaronder brede middenspier)
37 m. vastus lateralis
brede zijspier
38 m. vastus medialis
middelste brede spier
39 ligamentum patellae
kniestrekpees
40 m. gastrocnemius, caput laterale
oppervlakkige kuitspier, buitenste kop
41 m.gastrocnemius, caput mediale
oppervlakkige kuitspier, binnenste kop
42 m. tibialis anterior
voorste scheenbeenspier
43 m. fibularis longus
lange kuitspier
44 m. soleus
scholspier
45 m. flexor digitorum longus
lange teenbuiger
46 m. extensor digitorum longus
lange tenenstrekker
47 m. extensor hallucis longus
lange grote teenstrekker
48 m. extensor digitorum brevis
korte tenenstrekker
49 m. trapezius, pars descendens
monnikskapspier, afdalend deel
50 m. splenius capitis
spalkspier hoofd
51 m. sternocleidomastoideus
borstbeen-sleutelbeen-tepelspier
52 m. trapezius, pars transversa
monnikskapspier, dwarse deel
53 m. trapezius, pars ascendens
monnikskapspier, opstijgend deel
54 m. deltoideus
deltaspier
55 m. infraspinatus
onderdoornspier
56 m. teres minor
kleine ronde spier
57 m. teres major
grote ronde spier
58 m. triceps brachii, caput longum
driekoppige armspier, lange kop
59 m. triceps brachii, caput laterale
driekoppige armspier, buitenste kop
60 m. latissimus dorsi
brede rugspier
61 m. extensor carpi radialis longus
lange polsstrekker
62 m. anconeus
elleboogspier
63 m. extensor digitorum
vingerstrekker
64 m. flexor carpi ulnaris
handbuiger ellepijpzijde
65 m. extensor carpi ulnaris
handwortelstrekker ellepijpzijde
66 m. obliquus externus abdominis
buitenste schuine buikspier
67 m. glutaeus medius
middelste bilspier
68 m. glutaeus minimus
kleine bilspier
69 m. abductor pollicis longus
lange duimafvoerder
70 m. extensor pollicis brevis
korte duimstrekker
71 m. extensor pollicis longus
lange duimstrekker
72 m. abductor pollicis brevis
korte duimafvoerder
73 m. interosseus dorsalis I
tussen beenderen gelegen spier
74 tendo m. extensor indicis
wijsvingerstrekkerpees
75 tendo m. extensor digitorum
vingerstrekkerpees
76 m abductor digiti minimi
pinkafvoerder
77 m. glutaeus maximus
grote bilspier
78 tractus iliotibialis
darmbeen-scheenbeenpeesplaat
79 m. adductor magnus
grote dijaanvoerder
80 m. gracilis
slanke spier
81 m. semitendinosus
halfpeesachtige spier
82 m. semimembranosus
halfvliezige spier
83 m. biceps femoris, caput breve
tweekoppige dijspier, korte kop
84 m. biceps femoris, caput longum
tweekoppige dijspier, lange kop
85 tendo m. semitendinosus
pees halfpeesachtige spier
86 tendo m. semimembranosus
pees halfvliezige spier
87 m. biceps femoris
tweekoppige dijspier
88 m. gastrocnemius, caput laterale
oppervlakkige kuitspier, buitenste kop
89 m. gastrocnemius, caput mediale
oppervlakkige kuitspier , binnenste kop
90 m. soleus
scholspier
91 tendo calcaneus
hielbeenpees
92 m. fibularis brevis
korte kuitspier