nr
1 os frontale
voorhoofdsbeen
2 os parietale
wandbeen
3 os temporale
slaapbeen
4 os nasale
neusbeen
5 orbita
oogkas
6 os zygomaticum
jukbeen
7 cavum nasi
neusholte
8 maxilla
bovenkaak
9 mandibula
onderkaak
10 corpus vertebrae C5
wervellichaam 5e nekwervel
11 corpus vertebrae C6
wervellichaam 6enekwervel
12 processus transversus C7
dwarsuitsteeksel 7e nekwervel
13 corpus vertebrae C7
wervellichaam 7e nekwervel
14 costa 1
1e rib
15 clavicula
sleutelbeen
16 acromion scapulae
schoudertop
17 manubrium sterni
bovenstuk borstbeen
18 caput humeri
opperarmbeenkopje
19 corpus humeri
opperarmbeen
20 corpus sterni
borstbeen middenstuk
21 cartilago costae
ribkraakbeen
22 capitulum humeri
klein opperarmbeenkopje
23 epicondylus medialis humeri
binnenste elleboogknobbel
24 radius
spaakbeen
25 ulna
ellepijp
26 os scaphoideum/naviculare
bootvormig been/schippersbeentje
27 os trapezium
groot veelhoekig been
28 os (semi)lunatum
(halve)maanvormig been
29 os triquetrum
driehoeksbeen
30 os hamatum
haakvormig been
31 os pisiforme
erwtvormig been
32 os trapezoideum
klein veelhoekig been
33 os capitatum
hoofdvormig been
34 os metacarpale I
middenhandsbeen duim
35 phalanx proximalis I
basiskootje duim
36 phalanx distalis I
eindkootje duim
37 os metacarpale V
middenhandsbeen pink
38 phalanx proximalis V
basiskootje pink
39 phalanx media V
middenkootje pink
40 phalanx distalis V
eindkootje pink
41 corpus vertebrae L2
wervellichaam 2e lendewervel
42 corpus vertebrae L3
wervellichaam 3e lendewervel
43 processus transversalis L4
dwarsuitsteeksel 4e lendewervel
44 corpus vertebrae L4
wervellichaam 4e lendewervel
45 crista iliaca
bekkenkam
46 corpus vertebrae L5
wervellichaam 5e lendewervel
47 os ilium
darmbeen
48 spina iliaca anterior sup.
voor-bovenste punt darmbeen
49 os sacrum
heiligbeen
50 trochanter major
grote dijbeenknobbel
51 trochanter minor
kleine dijbeenknobbel
52 foramen obturatum
opening tussen zit- en schaambeen
53 os ischii
zitbeen
54 femur
dijbeen
55 patella
knieschijf
56 condylus lateralis femoris
buitenste dijbeenknobbel
57 tibiaplateau
gewrichtsvlak scheenbeen
58 caput fibulae
kuitbeenkopje
59 tuberositas tibiae
scheenbeenknobbel
60 tibia
scheenbeen
61 fibula
kuitbeen
62 talus
sprongbeen
63 malleolus lateralis
buitenste enkel
64 os cuboideum
teerlingbeen (voetwortelbeen)
65 os cuneiforme
wigvormig been
66 malleolus medialis
binnenste enkel
67 os naviculare (pedis)
schuitvormig voetwortelbeen
68 calcaneus
hielbeen
69 os metatarsale I
middenvoetsbeen grote teen
70 phalanx distalis I
eindkootje grote teen
71 cranium
schedel
72 processus mastoideus
slaapbeenuitsteeksel (tepelbeen)
73 maxilla
bovenkaak
74 mandibula
onderkaak
75 arcus vertebrae C5
wervelboog 5e nekwervel
76 processus transversus C6
dwarsuitsteeksel 6e nekwervel
77 costa 1
1e rib
78 costa 2
2e rib
79 clavicula
sleutelbeen
80 acromion
schoudertop
81 caput humeri
opperarmbeenkopje
82 scapula
schouderblad
83 angulus inferior
onderste hoek schouderblad
84 corpus humeri
opperarmbeen
85 epicondylus lateralis
buitenste elleboogknobbel
86 tuberositas radii
spaakbeenknobbel
87 radius
spaakbeen
88 epicondylus medialis
binnenste elleboogknobbel
89 olecranon
ellepijpskopje
90 processus coronoideus
kroonvormig uitsteeksel
91 ulna
ellepijp
92 processus styoideus radii
stiftvormig uitsteeksel spaakbeen
93 caput ulnae
spaakbeenkopje
94 os (semi)lunatum
(halve)maanvormig been
95 os triquetrum
driehoeksbeen
96 os hamatum
haakvormig been
97 os capitatum
hoofdvormig been
98 os trapezoideum
klein veelhoekig been
99 os trapezium
groot veelhoekig been
100 os scaphoideum/naviculare
bootvormig been/schippersbeentje
101 os metacarpale V
middenhandsbeen pink
102 phalanx proximalis V
basiskootje pink
103 phalanx media V
middenkootje pink
104 phalanx distalis V
eindkootje pink
105 spina iliaca posterior superior
achter-bovenste punt darmbeen
106 os ilium
darmbeen
107 foramen ischiadicum majus
grote opening zitbeen
108 caput femoris
dijbeenkopje
109 trochanter major
grote dijbeenknobbel
110 tuber ischiadicum
zitbeenknobbel
111 foramen obturatum
opening tussen zit- en schaambeen
112 femur
dijbeen
113 condylus lateralis femoris
buitenste dijbeenknobbel
114 condylus lateralis tibiae
buitenste scheenbeenknobbel
115 caput fibulae
kuitbeenkopje
116 condylus medialis femoris
binnenste dijbeenknobbel
117 condylus medialis tibiae
binnenste scheenbeenknobbel
118 tibia
scheenbeen
119 fibula
kuitbeen
120 malleolus medialis
binnenste enkel
121 os cuboideum
teerlingbeen (voetwortelbeen)
122 talus
sprongbeen
123 calcaneus
hielbeen