SymforaMeander


SymforaMeander centrum voor psychiatrie is gehuisvest in een eigen vleugel in Meander Medisch Centrum in Amersfoort.
We bieden kortdurende psychiatrische zorg, spoedeisende psychiatrische zorg en ziekenhuispsychiatrie. Onze zorg is er speciaal voor mensen bij wie lichamelijke en psychische klachten in elkaars verlengde liggen. Onze behandellocaties zijn gevestigd in Meander Medisch Centrum te Amersfoort.
De dagelijkse leiding van SymforaMeander berust bij een duaal management. Duo’s bestaande uit een beleidspsychiater en een teammanager verzorgen de aansturing van de behandelprogramma’s.

 


Actuele vacatures

07-12 | HR ondersteuner (24-28 uur)
Utrecht  
01-09 | arts/ anios polikliniek ziekenhuispsychiatrie Amersfoort
Utrecht   ANIOS / basisarts   psychiatrie  
01-09 | beleidspsychiater ziekenhuispsychiatrie
Utrecht   psychiatrie  
01-09 | psychiater Expertisecenter Stemming & Angst (24-36 uur)
Utrecht   medisch specialist   psychiatrie  
01-09 | psychiater Spoedeisende psychiatrie
Utrecht   medisch specialist   psychiatrie  
01-09 | basisarts/anios stemming- en angststoornissen
Utrecht   ANIOS / basisarts  

Eerder geplaatste vacatures

 anios IHT/crisisdienst (32-36 uur)
 stageplek nameting Leefstijl
 arts ggz polikliniekteam volwassenen (32-36 uur)
 hoofd behandelprogramma / psychiater Fornhese Eemland (12-18 jaar)
 psychiater Acute psychiatrie: IHT/crisisdienst (24-36 uur)
 stage algemeen
 psychiater Intensive Home Treatment (IHT) & Crisisdienst Amersfoort (24-36 uur)
 psychiater FACT stadskern Amersfoort
 psychiater kinder- & jeugdpsychiatrie
 psychiater (32 uur), Intensive Home Treatment en High Intensive Care
 huisarts
 psychiater persoonlijkheidsstoornissen (24-36 uur)