Haaglanden Medisch Centrum


De centrale doelstelling van het MCH is het leveren van ziekenhuiszorg van topkwaliteit, vakbekwaam, toegewijd aan iedereen die dat nodig heeft.

MCH Westeinde en MCH Antoniushove
Het MCH levert op twee plekken in de Haagse regio medisch specialistische zorg met passie, passend bij een topklinisch ziekenhuis en bij de patiëntenpopulatie in de directe omgeving van beide ziekenhuizen. De multiculturele patiëntenpopulatie van de Haagse binnenstad, een sterk ontwikkelde acute zorg en een aantal topklinische functies horen bij MCH Westeinde. De bevolking van Leidschendam en omgeving kan rekenen op een breed palet aan algemene ziekenhuiszorg met de daarbij behorende aandacht voor ouderen. De oncologische zorg is in MCH Antoniushove door verregaande concentratie, vooral in coöperatieverband, steeds prominenter aanwezig.

Topklinisch ziekenhuis
Het MCH is één van de oprichters van de stichting topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Wij vervullen op basis van het STZ-lidmaatschap een bijzondere rol in de ziekenhuiszorg en hebben een groot aantal topklinische functies. Dit betekent dat patiënten buiten ons directe verzorgingsgebied naar ons verwezen worden. Als topklinisch ziekenhuis leiden we in groten getale specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers op. Als STZ-ziekenhuis initieert het MCH klinisch wetenschappelijk onderzoek en participeert hierin. Tot slot hebben wij als STZ-ziekenhuis een belangrijke rol in de regionale afstemming met andere ziekenhuizen op het gebied van concentratie en spreiding van zorg.


Actuele vacatures

Momenteel heeft Haaglanden Medisch Centrum geen vacatures.

Eerder geplaatste vacatures

 ANIOS Longgeneeskunde
 SEH-arts KNMG
 Fertiliteitsarts / Basisarts
 Ziekenhuispsychiater HMC (0,7 fte)
 SEH-artsen (parttime)
 Patholoog m/v (0.9 FTE)
 SEH-arts KNMG
 Longartsen (1,9 fte)
 Chef de clinique MDL
 Intensivist (0,5 fte)
 Ziekenhuisarts in opleiding
 SEH-arts