Rijksoverheid


De Rijksoverheid is een onderdeel van de Nederlandse overheid en wel het onderdeel van de overheid dat werkt op landelijk niveau. Nederland kent verschillende bestuurslagen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en de waterschappen. Al die lagen samen vormen de overheid. De Rijksoverheid is de bestuurslaag op landelijk niveau en wordt gevormd door alle ministeries en de uitvoeringsorganisaties die onder de verantwoordelijkheid van een ministerie vallen. De Rijksoverheid houdt zich bezig met de voorbereiding en de uitvoering van plannen van de regering en het parlement.

Actuele vacatures

02-11 | Basisarts / arts-assistent psychiatrie
Noord-Brabant   ANIOS / basisarts   psychiatrie  

Eerder geplaatste vacatures

 Beoordelaar geneesmiddelenbewaking