Medisch Centrum Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden staat in het hart van de zorg. Dit centrum voor medisch specialistische zorg heeft alle kwalitatief hoogwaardige vormen van diagnostiek, behandeling en verpleging beschikbaar op basis van de meest moderne inzichten. Medici en medewerkers zijn gedreven om op een deskundige manier de beste zorg te verlenen. Aandacht voor de patiënt staat daarbij centraal. Teamwork, vaak in multidisciplinaire teams, maakt goede zorg mogelijk. Het MCL loopt voorop bij veel medische ontwikkelingen. Dit alles om een goede patiëntenzorg mogelijk te maken.

Het MCL verleent uitstekende basiszorg voor de patiënten in de noordelijke helft van Friesland. Daarnaast neemt het MCL voor de gehele provincie Friesland een plaats in tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de andere Friese ziekenhuizen. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in een aantal regionale (top-)functies, subspecialisaties, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en niet in de laatste plaats in aandacht voor onderwijs en onderzoek.

Het MCL is ‘teaching hospital’ en heeft een groeiend aantal opleidingen tot medisch specialist. In samenwerking met het UMCG en andere (opleidings-)ziekenhuizen in de regio organiseert het MCL opleidingen voor studenten geneeskunde en AIOS. Het MCL is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Het MCL biedt ziekenhuiszorg op twee locaties: in Leeuwarden en in Harlingen.

Actuele vacatures

07-10 | ANIOS Cardiologie, 100% vergoeding verhuizingskosten!
Friesland   ANIOS / basisarts   cardiologie  

Eerder geplaatste vacatures

 ANIOS Cardiologie 100% verhuiskosten vergoeding!

Directe werkgever

werkgever
Medisch Centrum Leeuwarden

Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

058 - 286 6666

www.mcl.nl