Gedragswetenschapper


Wij zijn op zoek naar een gedragswetenschapper die vanuit vakinhoudelijke kennis en gedrevenheid ondersteuning biedt en richting geeft bij onderzoek en advies in het kader van mishandeling en huiselijk geweld. Een sterke persoonlijkheid en een flexibele werkhouding zijn hierbij vereist. Achtergrond in, en kennis van, de jeugdzorg is gewenst.

Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland heeft een vacature voor een

Gedragswetenschapper
32 uur per week

De functie

 • Je geeft inhoudelijk advies, onder andere tijdens het multidisciplinair overleg over de casuïstiek. Het advies betreft kernbeslissingen zoals inzet van dwang en drang, inzet raad voor de kinderbescherming, sluiten van de casus of inzet van justitie;
 • Je voert kindgesprekken
 • Je adviseert triagebesluiten aan de hand van de voorgelegde problematiek;
 • Je stelt plannen van aanpak op;
 • Je stemt het diagnostisch traject af met partners en houdt overzicht over de voortgang;
 • Je bewaakt de kwaliteit door toetsing van inbreng van de medewerkers Veilig Thuis, het veiligheidsplan en aan de hand van instrumenten;
 • Je signaleert en adviseert over deskundigheidsbevordering binnen de organisatie;
 • Je biedt individueel en groepsgericht vakinhoudelijke begeleiding, ondersteuning en coaching on the job en geeft voorlichting aan professionals;
 • Je geeft advies over de ontwikkeling en implementatie van de methodiek en beleid;
 • Je neemt in- en extern deel aan (interdisciplinaire) project- en werkgroepen ten behoeve van inhoudelijke beleid- en werkontwikkeling.

Wij vragen
Een ervaren en resultaatgerichte gedragswetenschapper met een groot probleem analytisch vermogen die in staat is om de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening te borgen binnen de Veilig Thuis organisatie, een organisatie die de komende periode sterk in beweging blijft met:

 • minimaal een afgeronde wo-opleiding (ontwikkelings)psychologie of orthopedagogiek;
 • (langdurige) ervaring als gedragswetenschapper/?deskundige in het vakgebied en met de doelgroep, bij voorkeur in de jeugdzorg;
 • kennis van en inzicht in de problematiek van geweld in afhankelijkheidsrelaties (binnen de doelgroep 0-100 jaar);
 • kennis van (gezins)systemen en risicotaxatie;
 • kennis van en inzicht in de diversiteit van de cliënt groepen en de werkomgeving;
 • kennis van de sociale kaart Amsterdam – Amstelland;
 • bereidheid om telefonische bereikbaarheidsdiensten als achterwacht te draaien buiten kantoortijden (tussen 17.00 en 8.00 uur).

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Flexibiliteit
 • Inventiviteit
 • Moreel kompas (visie)
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Wij bieden

 • Een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid tot verlenging.
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.685,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor burgers en professionals in de gemeente Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Veilig Thuis is onderdeel van de GGD Amsterdam.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is 24 uur per dag bereikbaar. Onze medewerkers werken dagelijks, ook in het weekend, tussen 8.00 en 22.00 uur vanuit kantoor; buiten kantoortijden is er een telefonische bereikbaarheid.

Visie
Iedereen heeft het recht op een Veilig Thuis om in veiligheid te kunnen leven en op te groeien. Thuis is een plek waar je je veilig moet voelen om je optimaal te kunnen ontwikkelen en een Veilig Thuis is een basisvoorwaarde om deel te nemen aan de samenleving.

Huiselijk geweld is qua omvang en impact op de samenleving het grootste geweldprobleem van Nederland. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn groot. Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden: deskundig, zorgvuldig, slagvaardig en verbindend.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 2 juni 2019 via de sollicitatiepagina.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen over deze vacature
Neem voor vragen contact op met Marco Bosman, teamleider Veilig Thuis, bereikbaar op 06-22094206.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit een job voor jou?

Kijk dan verder op de website van de werkgever

Externe vacaturepagina