Promovendus voeding en immuunsuppressie bij oudere niertransplantatie pati?nten


Werkomgeving
Transplantatie is één van de 3 speerpunten van complexe patiëntenzorg in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het UMCG is het enige ziekenhuis in Nederland waarin alle vormen van solide orgaantransplantatie plaatsvinden. Qua volume is niertransplantatie hierbij het belangrijkste orgaan. Jaarlijks vinden er in het UMCG ongeveer 180-200 niertransplantaties plaats. Dit is voor patiënten met end-stage renal disease dé voorkeursbehandeling bij uitstek, maar er valt nog steeds veel te verbeteren. De afdeling Nefrologie van het UMCG doet hier onderzoek naar en het onderzoeksproject van de promovendus is ingebed in de onderzoekslijnen die hiertoe bestaan.

Het onderzoek:
Het onderzoek rondom niertransplantatie richtte zich in het verleden vooral op het voorkomen en behandelen van acute afstoting. Dat is tegenwoordig echter veel minder een probleem. De grote problemen die nu spelen zijn het handhaven van een goede lichamelijke conditie, het handhaven van een goede voedingstoestand en het voorkomen van het optreden van complicaties als gevolg van langdurige blootstelling aan immunosuppressieve medicatie. Hierbij speelt ook een grote rol dat de getransplanteerde patiënten steeds ouder worden en dat oudere patiënten ongeacht hun leeftijd aan dezelfde hoeveelheid medicatie worden blootgesteld als jongere patiënten. Wij gaan enerzijds onderzoek doen naar de lichamelijke conditie en voedingstoestand van oudere niertransplantatiepatiënten (dit onderzoek zal worden ingebed in het langlopende cohortonderzoek TransplantLines) en anderzijds gaan we onderzoeken of de hoeveelheid immunosuppressie bij oudere niertransplantatiepatiënten verminderd kan worden. Voor dit laatste nemen we deel aan een groot multicenteronderzoek (de OPTIMIZE trial) waarvan de coördinatie in handen is van het Erasmus MC en het UMCG. Verder nemen zeven van de acht Nederlandse transplantatiecentra deel en het Leuvense transplantatiecentrum.
De OPTIMIZE trial is bedoeld om de effecten van een aangepaste dosis immunosuppressiva bij ouderen te onderzoeken. De ene helft van de patiënten zal behandeld worden met de standaard immunosuppressieve therapie na niertransplantatie. Dit bestaat uit de drie medicijnen tacrolimus, mycofenolzuur en prednisolon. De experimentele groep zal worden behandeld met een aangepast schema.

Functiebeschrijving
Als promovendus ben je mede verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. De taken bestaan o.a. uit:
 • Screening en begeleiding van patiënten die aangemeld worden voor het onderzoek.
 • Zorgdragen voor de dataverzameling, de analyses, de interpretatie ervan en de verslaglegging.
 • Publiceren van de onderzoekbevindingen in de vorm van wetenschappelijke artikelen die resulteren in een proefschrift.
 • Participeren in wetenschappelijke bijeenkomsten.
Wat vragen wij
Wij zoeken een promovendus die over de volgende kwaliteiten beschikt:
 • Je hebt een afgeronde studie geneeskunde of farmacie en interesse in wetenschappelijk onderzoek.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels.
 • Je kunt goed samenwerken in een multidisciplinair teamverband.
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je hebt een proactieve en pragmatische werkhouding.
 • Je geeft presentaties op congressen en bijeenkomsten.
Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij
 • Inbedding in een enthousiaste onderzoeksgroep met betrokken begeleiders.
 • Een inspirerende academische omgeving.
 • Aanstelling voor de duur van 1 jaar, met de intentie deze daarna te verlengen. De duur van de aanstelling is zolang het promotietraject duurt, met een maximum van 4 jaar.
 • Aanstelling van 36 uur per week.
 • Aanstelling per 01-01-2019.
 • Het salaris bedraagt € 2.357,- in het eerste jaar tot € 3.020,- bruto per maand in het laatste (4e) jaar (schaal PRO) op basis van een fulltime aanstelling.
 • Het UMCG biedt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).
Informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:
dhr. prof. dr. S.J.L. Bakker, internist-nefroloog,tel: 06 55256680 of e-mail: s.j.l.bakker@umcg.nl (emailadres niet gebruiken om te solliciteren)
dhr. dr. J.S.F. Sanders, internist-nefroloog, tel: 06 55256151 of e-mail: j.sanders@umcg.nl (emailadres niet gebruiken om te solliciteren)
Solliciteren
Via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website:
www.werken.umcg.nl (Vacatures >> Medisch/wetenschappelijk personeel).