Arts-onderzoeker: waarde innovatieve beeldvormende technieken bij endocarditis


Werkomgeving
Arts-onderzoeker ?Onderzoek naar de waarde van innovatieve beeldvormende technieken bij patiënten met (verdenking op) endocarditis"

De afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming (NGMB) maakt gebruik van medische beeldvormende technieken (PET, CT, MRI) om afwijkingen in de mens zichtbaar te maken. Bij deze beeldvormende technieken (scans) wordt gebruik gemaakt van radioactief gelabelde speurstoffen (radiofarmaca). Deze scans worden onder andere toegepast ten behoeve van de diagnostiek van een groot aantal ziekten, het beoordelen van de effectiviteit van een behandeling, geneesmiddelonderzoek en fundamenteel onderzoek naar de processen die bij diverse ziekten een rol spelen. De afdeling NGMB vormt een onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De afdeling speelt een belangrijke rol in de hoogwaardige patiëntenzorg, in het onderwijs en het onderzoek. Daarnaast participeert de afdeling in diverse samenwerkingsverbanden met universiteiten en industrieën in binnen- en buitenland.

Wetenschappelijk onderzoek op de afdeling wordt o.a. in samenwerking gedaan met de afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie (MMBI). De afdeling MMBI heeft een belangrijke rol in de interdisciplinaire zorg voor de diagnostiek, behandeling en preventie van infecties. Hierbij worden zowel klassieke als ook moderne methodes en apparatuur gebruikt. De onderzoeksprojecten richten zich op fundamentele, translationele en klinische vragen, meestal in het kader van interdisciplinaire onderzoeksteams.

Een kenmerk van het UMCG is de regionale, landelijke en grensoverstijgende samenwerking; dit is ook van toepassing op het gebied van endocarditis. Het PUSH programma is een unieke samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Siemens Healthineers. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat de afdelingen Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming en Medische Microbiologie & Infectiepreventie, de waarde van innovatieve beeldvormende technieken bij patiënten met verdenking op endocarditis, met een interdisciplinair team verder kunnen onderzoeken. Dit project bouwt voort op een inmiddels afgerond promotietraject.

Functiebeschrijving
Het Onderzoek
Endocarditis (infectie in het hart) is een levensbedreigende ziekte met hoge morbiditeit en mortaliteit, en is een gevreesde complicatie na operaties waarbij prothesemateriaal in (delen van) het hart worden geïmplanteerd. Hieronder vallen hartkleppen, pacemakers, ICD?s, steunharten LVAD?s), etc. In veel gevallen is het stellen van de juiste diagnose op een vroeg moment lastig. Echter om deze infectie adequaat te kunnen behandelen met de juiste therapie is vroege en juiste diagnose essentieel. In dit onderzoek wordt gekeken naar wat de toegevoegde waarde is van innovatie beeldvormende technieken in de diagnostische work-up van patiënten met verdenking op endocarditis. Deze technieken betreffen de CT angiografie, de MRI, en de FDG-PET/CT en het gebruik van nieuwe beeldvormende apparatuur zoals de digitale PET/CT en de PET/MRI camera. De verkregen informatie hieruit kan leiden tot het toevoegen van één of meerdere van de technieken in de richtlijnen voor diagnostiek van patiënten met verdenking op een endocarditis.

Onderzoek naar endocarditis is al jaren één van de speerpunten van het UMCG. Een multidisciplinaire studiegroep is hiervoor in het leven geroepen bestaande uit personen vanuit verschillende afdelingen binnen het UMCG: Medische Microbiologie & Infectiepreventie, Infectieziekten, Cardiologie, Thoraxchirurgie, Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming, Radiologie en Klinische Farmacologie.
Het onderzoeksproject heeft de naam IDENTICAL gekregen: Advanced Imaging for Individualized Diagnosis of Endocarditis and its Therapy with a focus on Prosthetic Material.

We zoeken een zeer gemotiveerde arts-onderzoeker met interesse in infecties en beeldvorming: doel is de diagnostiek en behandeling van patiënten met verdenking op endocarditis te verbeteren met een focus op innovatieve beeldvormende technieken.
Verder bestaan je taken uit:
 • Het deelnemen aan de endocarditis studiegroep en deze aanvoeren
 • Het deelnemen aan het multidisciplinaire overleg en patiëntbespreking voor de selectie van patiënten voor dit onderzoek (incl. verder ontwikkelen van de bestaande data base)
 • Het uitvoeren van het project (incl. METC aanvragen)
 • Het analyseren van de scans inclusief de (statistische) analyse
 • Het presenteren van de verkregen uitkomsten op landelijke en internationale congressen
 • Het schrijven van wetenschappelijke publicaties op basis van de verkregen uitkomsten
 • Het schrijven en verdedigen van je proefschrift (succesvol afronden van een promotietraject)
Wat vragen wij
 • Een afgeronde Master-opleiding geneeskunde (of gelijkwaardig examen)
 • Belangstelling voor complexe infecties
 • Kennis van en ervaring met medische beeldvorming en complexe infectieuze aandoeningen is een pre
 • Goede communicatieve, organisatorische en contactuele vaardigheden
 • Nederlandse taal vaardig, Engelse taal (lezen en schrijven van wetenschappelijke artikelen)
Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij
Je wordt aangesteld als arts-onderzoeker bij de afdelingen Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming en Medische Microbiologie & Infectiepreventie. Je maakt deel uit van een enthousiaste, multidisciplinaire onderzoeksgroep. De aanstelling is voor 4 jaar en moet leiden tot het afronden van een academische promotie.

Je salaris bedraagt maximaal € 4.361,- bruto per maand (schaal 10) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de projectleiders:
Links
Over het UMCG
Welkom in Groningen

Solliciteren
Via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website:
www.werken.umcg.nl (Vacatures >> Medisch/wetenschappelijk personeel).