Arts


Hallo, fijn dat je geïnteresseerd bent in de vacature arts bij ebc360!

Over ebc360
Ebc360 is een expertisebehandelcentrum in West Friesland en Noord-Holland Noord dat onderzoek, therapie en behandeling biedt aan cliënten van jong tot oud met de meest uiteenlopende zorg/behandel/begeleidingsvragen. Onze cliënten wonen  in een intramurale setting of nog gewoon  thuis. In de nabije toekomst (medio 2019) willen wij onze diensten aanbieden aan iedere burger in Westfriesland en Noord-Holland Noord die dat wenst en nodig heeft. 

En dan nu de functie:
Jouw rol

We zoeken een arts die zich gemakkelijk beweegt over meerdere deskundigheidsvelden, zoals gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en huisartsenzorg. Die invulling geeft aan zijn/haar persoonlijke expertise, maar ook kan en wil meedenken met  collega-medici en behandelaren, verpleegkundig specialisten, begeleiders en bovenal met de cliënt en diens naasten zelf. Om vervolgens  tot passende en persoonsgerichte oplossingen te komen

Je biedt medische zorg aan cliënten en stelt samen met de cliënt en eventueel zijn naasten en/of betrokken huisarts een behandelplan op. Belangrijk aandachtsgebied is dat de cliënt zo lang mogelijk zo goed mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving kan functioneren.

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en biedt naast de behandeling tevens ondersteuning aan collega’s via supervisie en werkbegeleiding. Je bent een sparringpartner voor je collega’s AVG, SO, huisarts gedragswetenschappers en aanspreekpunt en coach voor de verpleegkundig specialisten. Maar we zijn niet naar binnen gericht. We stappen doelbewust ook naar buiten. De samenwerking met de eerstelijnszorg (huisartsen en wijkzorg), GGZ en specialisten in het regionale ziekenhuis maakt het werk veelzijdig en dynamisch.

Tenslotte verwachten we van jou een actieve bijdrage in het (zorg-)beleid van de organisatie en dat van ebc360. Kwaliteit van zorg, maar ook innovatie en vernieuwing.

Wij hebben sterke denkbeelden en ideeën over het ideale centrum. En we verwachten dat jij hier ook wel ideeën over hebt. Die horen we trouwens graag!

Hoe wij je ons voorstellen:

 • Je bent arts of rondt de opleiding hiervoor binnenkort af;
 • Je bent medicus en hebt het liefst ervaring gericht op de bovengenoemde deskundigheidsvelden of bent bereid om je eventueel te specialiseren;
 • Je houdt van mensen, in iedere verschijningsvorm en met al hun (eigen-)aardigheden. Ieder mens staat voor een uniek levensverhaal. En jij, jij hebt nu eenmaal een groot zwak voor deze verhalen.
 • Je bent in dit vak terecht gekomen omdat je a) een groot liefhebber van je vakgebied  bent en begeesterd wordt en blijft door de kennis, kunde die ermee gepaard gaan en alle onbekendheden die er nog zijn wilt doorgronden. Maar ook b) omdat je graag een verschil wilt maken en bij wilt dragen aan het levensgeluk van mensen.
 • Je weet kaders te stellen, maar ook kansen te creëren.
 • Je bent een echte teamspeler en je weet anderen te inspireren en enthousiasmeren.
 • Je bent als persoon, misschien wel vanuit jouw werkervaring, gericht op het actief vormgeven aan vernieuwing, maar ook verbetering in ons gehele zorgaanbod.

Wat wij bieden

 • Een uitdagende positie in organisaties met ervaren mensen in de VG en VVT-sector.
 • Je werkdagen en –uren zijn in overleg.
 • Je salaris is gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg en wordt in overleg bepaald, gebaseerd op je opleiding en ervaring.
 • Kwaliteit van zorg en ontwikkeling van medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel. Het volgen van opleidingen om je verder te specialiseren behoort tot de mogelijkheden.
 • Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 7,05%, een gunstige pensioenregeling en collectiviteitskorting op individuele verzekeringen.

Nog even over LeekerweideGroep en Wilgaerden
Ebc360 wordt in gezamenlijkheid vorm gegeven door LeekerweideGroep en Wilgaerden LeekerweideGroep biedt ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie met verschillende hulpvragen. Die ondersteuning is erop gericht het mogelijk te maken dat mensen, van jong tot oud, hun leven naar eigen inzicht vorm en inhoud kunnen geven of blijven geven, ondanks beperkingen, ziekte of andere problematiek. Dat doen we met een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van zorg, begeleiding en welzijn. Deze diensten bieden we aan via labels. De labels treden onafhankelijk en los van elkaar op, maar werken ook waar nodig samen. Gecombineerd vormen de labels een zo compleet mogelijke lijn aan levensloopbestendige ondersteuning. Toegankelijkheid, brede en persoonlijke ondersteuning en dienstbaarheid aan de klant zijn belangrijke waarden hierin.  Waar dat kan en nodig is blijven we werken aan de uitbreiding van deze lijn.

Wilgaerden biedt tijdelijke en langdurige zorg en ondersteuning aan ouderen, op diverse woon/zorglocaties in de regio en bij mensen thuis. Comfortabel en op eigen wijze plezierig ouder worden, daar zet Wilgaerden zich voor in. Wilgaerden biedt persoonlijke zorg, in goede afstemming tussen deskundige zorgverleners, klant en diens naasten.  De verpleegkundig specialisten van Wilgaerden spelen hierin een belangrijke rol. Zij zijn de schakel tussen de medewerkers in de directe zorg en behandelaars, zoals huisartsen – en bij complexere zorg- de specialist ouderengeneeskunde. Kunnen zijn en blijven wie je bent, ook in veranderende omstandigheden, staat bij Wilgaerden voorop. Zo levert Wilgaerden een belangrijke bijdrage aan het welzijn van ouderen in West-Friesland..

Wilgaerden en LeekerweideGroep hebben zich voorgenomen in de nabije toekomst te gaan fuseren. In de opzet en ontwikkeling van ebc360 werken zij al nauw samen. Dus onze range aan dienstverleningsmogelijkheden en collegiale ondersteuning wordt enkel groter. En daarmee nog interessanter!

Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dennis Bloemraad, manager van ebc360, d.bloemraad@leekerweide.nl, 06-10 55 77 56.

Solliciteren
Je sollicitatiebrief met CV kun je hieronder uploaden of mailen naar sollicitatie@leekerweidegroep.nl onder vermelding het vacaturenummer 19026.

We hopen je gauw te mogen ontmoeten!