background

Sollicitatietips

Waar moet je allemaal aan denken...

Stijl en taalgebruik
 • Voorkom spelfouten, grammaticale fouten en verkeerde woordkeuze. Vaak zijn zulke fouten funest voor een succesvolle sollicitatie. Als je twijfelt, raadpleeg dan een goed woordenboek of een deskundige. Laat de tekst altijd aan iemand lezen ter controle.
 • De brief moet overzichtelijk en ordelijk zijn en vooral: makkelijk leesbaar.
 • Gebruik eenvoudige woorden, maar geen ambtelijke- of spreektaal. Indien is in modern Nederlands als, gaarne is graag, tevens is ook, doch is maar etc.
 • Actief taalgebruik leest prettiger dan passief taalgebruik: "Op mijn afdeling werden belangrijke besluiten genomen", wordt: "Samen met mijn collega's heb ik beslissingen genomen over..."
 • Gebruik korte zinnen van maximaal 15 woorden.
 • Vermijd: Clichés, overdrijven, herhalingen en taalgebruik dat niet bij je past.
 • Schrijf niet in de derde persoon over jezelf.: "Ondergetekende is iemand die...", maar: "Ik ben..."
 • Dubbele ontkenningen kan onzeker overkomen: "Ik heb geen bezwaar tegen het volgen van een studie", wordt: "Ik wil graag weer een studie volgen".

Inhoudelijk

 • Je moet je lezer zien te overtuigen en jouw brief moet hem aanzetten tot verdere actie: een gesprek. Zorg voor een pakkend en creatief begin, een brief met een origineel begin of een persoonlijke toon zal het meest opvallen.
 • Ga in op wat de advertentie vraagt.
 • Zoek een evenwicht tussen kort, zakelijk, vlot, origineel, opvallend en persoonlijk. Probeer hierbij te schrijven in de stijl van de advertentie, een die bij de functie past. Is de advertentie uitdagend, dan kun je in dezelfde stijl reageren. Is de advertentie zakelijk, dan is jouw brief ook formeler.
 • Een werkgever wil het liefst iemand die enthousiast is om het aangeboden werk op zich te nemen. Hij/zij wil niet twijfelen over jouw kunnen. Je moet daarom schrijven vanuit een positieve benadering (dus niet: "Omdat ik per 1 januari geen baan meer heb..." of "Omdat ik verwacht in de door u genoemde functie mijn kennis te kunnen uitbreiden.") en overtuigt zijn van jouw geschiktheid voor de functie.

Uiterlijke verzorging

 • Uiterlijk onverzorgde brieven worden direct opzij gelegd!
 • Print je brief en het C.V. op wit en ongelinieerd A4-papier en gebruik maar een kant van het papier.
 • Voorkom doorhalingen, vlekken, kreukels of fouten in de brief.
 • Vermeld onderaan wat je hebt bijgevoegd, bijvoorbeeld het curriculum vitae. Zorg voor een eenvoudig, zakelijk lettertype en gebruik geen vet of onderstrepingen, wisselende lettertypes etc.
 • Een brief die langer is dan één pagina A4 is te lang.
 • Zorg ervoor dat de brief goed is ingedeeld: Scheid alinea's door witregels en neem voldoende regelafstand, nooit uitlijnen
 • Handtekening met zware blauwe pen

Tips

 • Maak gebruik van voegwoorden als 'omdat', 'doordat' en 'vanwege' om de verschillende alinea's met elkaar te verbinden. Dit zorgt voor doelgerichtheid van je brief.
 • Wees jezelf!
 • Bewaar een kopie van de brief; de post kan hem nog wel eens kwijtraken
 • Voldoende frankering!
 • Neem de tijd: leg de brief af en toe eens weg en pak het later weer op.
 • Laat je brief altijd nalezen door anderen.
 • Neem gegevens (zoals namen) zorgvuldig over.
 • Sluit geen officiële papieren bij.
 • Check je contactgegevens nog een keer. Met name in emailadressen gaat nog wel eens wat mis.
 • Herhaal geen informatie uit je C.V. in je brief. Je kunt er wel aan refereren.
 • Men kijkt vaak meer naar het C.V. dan naar de sollicitatiebrief.

Indeling sollicitatiebrief

Eigen naam en adres
Naam geadresseerde en adres
Plaats en datum
Betreft: (sollicitatie op vacature,
advertentie of open sollicitatie)
Geachte heer of mevrouw (op naam),

1e alinea: aanleiding sollicitatie.

2e alinea: motivatie
• waarom deze baan of functie
• waarom bij dit bedrijf of deze instelling

Promotie:
• waarom juist jij
• kennis/opleiding, werkervaring
• capaciteit en vaardigheden
• goede (relevante) persoonlijke eigenschappen

3e alinea: afsluiting
• verzoek om in een persoonlijk gesprek het één en ander toe te lichten.

Hoogachtend, (of 'met vriendelijke groet')

handtekening

Naam

Bijlage: curriculum vitae